Σημείο ελέγχου 2.4.8(a) Τοποθεσία

Τι ελέγχεται;

Ο ιστότοπος δείχνει στον επισκέπτη πού βρίσκεται αυτήν τη στιγμή. Αυτό είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 2.4.8(a) Τοποθεσία.

Γιατί ελέγχεται;

Κατά την πλοήγηση σε ιστότοπους, είναι σημαντικό οι επισκέπτες να γνωρίζουν πού βρίσκονται.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει μόνο για ιστότοπους ιστού με έμφαση τις πληροφορίες. Ιστότοποι για τους οποίους δεν ισχύει το σημείο ελέγχου:

 • Διαφήμιση (εάν οι πληροφορίες προϊόντος είναι άσχετες).
 • Τέχνη, αυτοέκφραση
 • Ψυχαγωγία

Όταν πρόκειται για ιστότοπους εταιρειών, συχνά δεν είναι σαφές εάν η εστίαση είναι στην πληροφόρηση ή στην αυτοπαρουσίαση. Το σημείου ελέγχου μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αμφιβολίας.

Μια άλλη προϋπόθεση εφαρμογής: ο ιστότοπος περιέχει σελίδες στις οποίες δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση από την αρχική σελίδα.

2. Έλεγχος

Εξερευνήστε τον ιστότοπο ξεκινώντας από την αρχική σελίδα:

 1. Τι προσφέρεται εδώ;
 2. Τι περιλαμβάνεται, πώς ορίζεται η προσφορά;
 3. Πώς είναι δομημένη η προσφορά, από ποιους υποτομείς αποτελείται;
 4. (Πώς) σχετίζεται η προσφορά με σχετικές προσφορές;

Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς μηχανισμούς πλοήγησης για εξερεύνηση (μενού, απευθείας συνδέσμους, ιχνηλάτηση, teaser ή αναζήτηση). Για web application, ακολουθήστε την προβλεπόμενη ροή και ελέγξτε επίσης πώς αντιδρά η εφαρμογή σε λανθασμένες ή ελλιπείς εισαγωγές χρήστη. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεστε, γιατί καταλήξατε εκεί και πώς να επιστρέψετε.

Αποδεικτικά στοιχεία για μια σαφή θέση στον ιστότοπο:
 • Εμφανίζονται οι γονικές σελίδες, η αρχική σελίδα συνδέεται απευθείας (για παράδειγμα, μέσω ενός breadcrumb).
 • Εάν προσφέρεται ένα breadcrumb (ιεραρχική διαδρομή σελίδας), όλα τα μέλη υψηλότερου επιπέδου συνδέονται.
 • Οι σελίδες δεν αναφέρονται στον εαυτό τους.
 • Η ιεραρχική δομή είναι σαφής. Οι περιοχές υψηλότερου και κατώτερου επιπέδου δεν αναμειγνύονται.
 • Οι περιορισμοί της ιστοσελίδας, ειδικά σε σύγκριση με σχετικές, παρόμοια σχεδιασμένες προσφορές, είναι ξεκάθαροι.
Αποδεικτικά στοιχεία για μια σαφή θέση στις δια δραστικούς ιστότοπους:
 • Οι σελίδες ή οι προβολές ανάντη της διαδικασίας εμφανίζονται (π.χ. ως μια ακολουθία βημάτων διαδικασίας), η αρχική σελίδα συνδέεται απευθείας (π.χ. μέσω της ιχνηλάτησης).
 • Οι προβλεπόμενες ροές, συμπεριλαμβανομένων των διακλαδώσεων που προκύπτουν από λανθασμένη εισαγωγή από τον χρήστη, είναι σαφείς.
 • Τα βήματα της προβλεπόμενης αλληλεπίδρασης με τον χρήστη ονομάζονται σαφώς.
Αποδεικτικά στοιχεία για μια σαφή οπτική αναπαράσταση της θέσης στον ιστότοπο:
 • Στις γραμμές μενού, επισημαίνεται η τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή.
 • Τα ίδια μέσα αναπαράστασης δε χρησιμοποιούνται για διαφορετικές λειτουργίες ή περιεχόμενο.

3. Σημειώσεις

Οι ιστότοποι Ιστού προσανατολισμένοι στην πληροφόρηση είναι συνήθως δομημένοι ιεραρχικά. Αλλά ακόμα και αν οι σελίδες είναι σε μια σειρά, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ο χρήστης να μπορεί να δει ποια βήματα έκανε για να φτάσει στη σελίδα που εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή.

Οι εκτεταμένοι ιστότοποι αποτελούνται συχνά από σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες υποπεριοχές. Συχνά δεν είναι σαφές εάν ένα στοιχείο πλοήγησης αναφέρεται σε ολόκληρο τον ιστότοπο ή σε μια ανεξάρτητη υποπεριοχή.

4. Αξιολόγηση

Πάντα να εξηγείτε τη βαθμολογία ως μη ή μερικώς εκπληρωμένη!

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση A11y WCAG 2.0

2.4.8 Τοποθεσία

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του χρήστη εντός του ιστότοπου και εντός των συνδεδεμένων ιστοτόπων.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Το πρόγραμμα περιήγησης "Opera" καταργεί αυτόματα συνδέσμους προς την ενεργή σελίδα. Δεν είναι αυτό περισσότερο μια απαίτηση του προγράμματος περιήγησης;

Εάν όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης και προγράμματα ανάγνωσης οθόνης απέκλειαν συνδέσμους προς την ενεργή σελίδα, ο πάροχος δε θα χρειάζεται πλέον να ανησυχεί για αυτό και η απαίτηση δε θα ισχύει πλέον.