Σημείο ελέγχου 1.1.1(d) Εναλλακτικές λύσεις για CAPTCHA

Τι ελέγχεται;

Σε CAPTCHA που βασίζονται σε εικόνα, το εναλλακτικό κείμενο εικόνας πρέπει να περιγράφει τον σκοπό του CAPTCHA και να υποδεικνύει πώς να βρείτε μια εναλλακτική που δεν βασίζεται σε εικόνα. Πρέπει να είναι διαθέσιμη τουλάχιστον μία εναλλακτική CAPTCHA που δεν βασίζεται σε εικόνες. Αυτό είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.1.1(d) Εναλλακτικές λύσεις για CAPTCHA.

Γιατί ελέγχεται;

Τα CAPTCHA που βασίζονται σε εικόνα χρησιμοποιούν εικόνες συμβολοσειρών χαρακτήρων που οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν ως κείμενο για να προσεγγίσουν ορισμένες περιοχές των ιστότοπων. Τέτοια CAPTCHA δεν είναι προσβάσιμα σε τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης, γι' αυτό θα πρέπει να προσφέρεται τουλάχιστον μία εναλλακτική CAPTCHA που δεν βασίζεται σε εικόνες.

Για CAPCHA που βασίζονται σε εικόνα, το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να περιγράφει τον σκοπό του CAPTCHA και να υποδεικνύει τον τρόπο εύρεσης εναλλακτικών CAPTCHA.

Πρέπει να είναι διαθέσιμη μια εναλλακτική CAPTCHA που δεν βασίζεται σε εικόνες, για παράδειγμα ένα ακουστικό CAPTCHA ή μια ερώτηση CAPTCHA, δηλαδή μια ερώτηση εύκολης απάντησης της οποίας η απάντηση μπορεί να εισαχθεί.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν υπάρχουν CAPTCHA που βασίζονται σε εικόνα.

Η αναγνωσιμότητα της συμβολοσειράς χαρακτήρων σε ένα CAPTCHA που βασίζεται σε εικόνα δεν αποτελεί μέρος τoυ και δεν αξιολογείται.

2. Έλεγχος 2.1 Έλεγχος των εναλλακτικών κειμένων των εικόνων CAPTCHA
  1. Φορτώστε τη σελίδα στον Firefox
  2. Στο επιπρόσθετο AIS Web Accessibility Toolbar, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Images > Show Images, Images > Toggle Images/Alt ή Images > Image List και ελέγξτε εάν το χαρακτηριστικό alt υπάρχει στην εικόνα CAPTCHA και εάν το εναλλακτικό κείμενο που είναι αποθηκευμένο εκεί περιγράφει τον σκοπό της CAPTCHA (για παράδειγμα: "Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά χαρακτήρων που φαίνεται στην εικόνα"). Εάν είναι διαθέσιμη μια εναλλακτική CAPTCHA, το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει επίσης να σας πει πώς να τη βρείτε.

2.2 Παρουσία εναλλακτικών CAPTCHA

Ελέγξτε αν προσφέρεται μια εναλλακτική στο άμεσο περιβάλλον του CAPTCHA που βασίζεται σε εικόνα, για παράδειγμα ένα ακουστικό CAPTCHA ή ένα ερώτημα CAPTCHA.

3. Σημειώσεις

Τα CAPTCHA είναι γενικά προβληματικά επειδή οποιαδήποτε μορφή CAPTCHA δεν είναι προσβάσιμη σε ορισμένους χρήστες με αναπηρίες (δείτε τη Σημείωση WCAG 2.0 για το CAPTCHA).

4. Αγιολόγηση Δεν ικανοποιούνται πλήρως
  • Τα εναλλακτικά κείμενα δεν αναφέρουν τον σκοπό του CAPTCHA.
  • Υπάρχει ένα εναλλακτικό CAPTCHA, αλλά δεν αναφέρεται στο εναλλακτικό κείμενο ή δεν είναι προσβάσιμο στο άμεσο πλαίσιο.
Δεν ικανοποιούνται
  • Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στα CAPTCHA που βασίζονται σε εικόνα.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Σύνθεση A11y WCAG 2.0

Δείτε το σημείο ελέγχου σημείο ελέγχου 1.1.1(a) «Εναλλακτικά κείμενα για στοιχεία». Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Το CAPTCHA δεν περιλαμβάνει μόνο την εικόνα μιας συμβολοσειράς χαρακτήρων και τη διαθεσιμότητα μιας εναλλακτικής στο ακουστικό CAPTCHA ή την ερώτηση CAPTCHA. Η εισαγωγή κειμένου πρέπει επίσης να σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμη έτσι ώστε το CAPTCHA στο σύνολό του να είναι προσβάσιμο.

Η προσβασιμότητα της εισαγωγής κειμένου CAPTCHA ελέγχεται στο σημείο ελέγχου 3.3.2 "Ετικέτες ή οδηγίες για πεδία φόρμας".

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0 Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές Τεχνικές Αποτυχίες

Πηγές

Solona, μια υπηρεσία για τον προσδιορισμό της χρηστικότητας των CAPTCHA για τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης. "Η Solona είναι μια υπηρεσία που παρέχει βοήθεια για λύσεις CAPTCHA για χρήστες Διαδικτύου με προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζουν CAPTCHAS που είναι δύσκολο ή αδύνατο να επιλυθούν." http://www.solona.net

Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο honeypot ως αντικατάσταση των CAPTCHA www.bizeps.or.at/spammer-in-die-falle-locken/

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Σε ποιες περιπτώσεις ένα οπτικό CAPTCHA χωρίς εναλλακτική έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ιστότοπου σε "μη προσβάσιμο";

Αυτό πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση. Εάν το σημαντικό περιεχόμενο του ιστότοπου, είναι προσβάσιμο μόνο με την εισαγωγή CAPTCHA, ενδείκνυται η υποβάθμιση. Για παράδειγμα, είναι η ηλεκτρονική τραπεζική στον ιστότοπο μιας τράπεζας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι περιοχές που προστατεύονται από το CAPTCHA δεν έχουν κεντρική σημασία, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούνται για μη κεντρικές λειτουργίες όπως "Προτείνετε αυτήν τη σελίδα". Μια υποτίμηση δεν θα ήταν κατάλληλη εδώ.

Ο ιστότοπος ενσωματώνει τη λειτουργία CAPTCHA ενός εξωτερικού παρόχου. Αυτό δημιουργεί άλλες ελλείψεις προσβασιμότητας. Πώς πρέπει να αξιολογηθούν αυτά;

Τα CAPTCHA από εξωτερικούς παρόχους δεν αξιολογούνται διαφορετικά από τα αναπτυγμένα CAPTCHA του παρόχου ενός ιστοτόπου.