Σημείο ελέγχου 3.1.1 Γλώσσα σελίδας

Τι ελέγχεται;

Θα πρέπει να προσδιορίζεται η κύρια γλώσσα του ιστότοπου. Δηλαδή, η προπροκαθορισμένη φυσική γλώσσα κάθε Ιστοσελίδας μπορεί να προσδιορίζεται μέσω προγραμματισμού. Αυτό είναι το αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 3.1.1 Γλώσσα σελίδας.

Γιατί ελέγχεται;

Σκοπός αυτού του σημείου ελέγχου είναι να διασφαλίσει ότι οι κατασκευστές περιεχομένου παρέχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που οι πράκτορες χρήστη χρειάζεται να παρουσιάσουν σωστά κείμενο και άλλο γλωσσικό περιεχόμενο.

Για παράδειγμα, οι αναγνώστες οθόνης χρησιμοποιούν λίστες λέξεων στις οποίες καθορίζεται η προφορά των λέξεων. Πρέπει να γνωρίζουν σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο ένα κείμενο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη σωστή λίστα λέξεων και να προφέρουν σωστά το κείμενο.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

Ανάλυση πηγαίου κώδικα: Κοιτάξτε τον πηγαίο κώδικα της σελίδας και ελέγξτε εάν το χαρακτηριστικό lang χρησιμοποιείται. Ή το χαρακτηριστικό xml:lang για σελίδες xhtml. Αυτό χρησιμοποιείται στο αρχικό στοιχείο html, εάν η κύρια γλώσσα της σελίδας έχει καθοριστεί σωστά.

3. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
  • Η κύρια γλώσσα του ιστότοπου αναφέρεται σωστά.
Δεν ικανοποιείται
  • Η κύρια γλώσσα του ιστότοπου δεν καθορίζεται ή καθορίζεται λανθασμένη γλώσσα.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση του A11y

3.1.1 Γλώσσα

Η κυρίως χρησιμοποιούμενη φυσική γλώσσα κάθε ιστότοπου μπορεί να αναγνωριστεί από προγράμματα.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές HTML τεχνικές