Σημείο ελέγχου 3.1.2(a) Γλώσσα τμημάτων

Τι ελέγχεται;

Εάν υπάρχουν τμήματα κειμένου σε άλλη γλώσσα σε μια σελίδα, πρέπει να επισημανθούν χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό lang. Αυτό είναι το αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 3.1.2(a) Γλώσσα τμημάτων.

Γιατί ελέγχεται;

Οι αναγνώστες οθόνης χρησιμοποιούν λίστες λέξεων στις οποίες καθορίζεται η προφορά των λέξεων. Πρέπει να γνωρίζουν σε ποια γλώσσα ανήκει ένα κείμενο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη σωστή λίστα λέξεων και να προφέρουν σωστά το κείμενο.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν η σελίδα περιέχει ολόκληρες προτάσεις ή παραγράφους. Αλλά και μεγάλες ενότητες σε άλλη γλώσσα.

2. Έλεγχος

  1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
  2. Στο επιπρόσθετο Web Accessibility Toolbar, καλέστε τη συνάρτηση Doc Info > Show Lang Attributes.
  3. Ελέγξτε εάν οι ενότητες σε άλλες γλώσσες έχουν επισημανθεί σωστά.

3. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
  • Οι ενότητες σε άλλες γλώσσες έχουν επισημανθεί σωστά.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση του A11y

3.1.2 Γλώσσα τμημάτων

Η φυσική γλώσσα όλων των αποσπασμάτων κειμένου ή των εκφράσεων που χρησιμοποιούνται μπορεί να αναγνωριστεί από τα προγράμματα.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές HTML τεχνικές

Πηγές

Πλεονεκτήματα της επισήμανσης αλλαγών γλώσσας

Εάν οι κατασκευαστές περιεχομένου ιστού επισημάνουν αλλαγές φυσικής γλώσσας σε ένα αρχείο, τα προγράμματα αναγνώριση ομιλίας μπορούν να αλλάξουν αυτόματα στη καθορισμένη γλώσσα. Ισχύει και για τις συσκευές Braille. Έτσι, καθίσταται το έγγραφο πιο προσιτό στους πολύγλωσσους χρήστες.

Πηγή: https://www.w3.org/Consortium/Offices/Germany/Trans/WAI/webinhalt.html

Σημασία της επισήμανσης αλλαγών γλώσσας σύμφωνα με το WCAG 2.0.

Για λογισμικά είναι ο εντοπισμός αλλαγών στη γλώσσα σημαντικός για διάφορους λόγους.

  • Στο πρόγραμμα μετάφρασης Μπράιγ, επιτρέπει να ακολουθεί τις αλλαγές στη γλώσσα. Για παράδειγμα, αντικαθιστά τους κωδικούς ελέγχου για τους τονισμένους χαρακτήρες. Επίσης, εισάγει κωδικούς ελέγχου που είναι απαραίτητοι για την αποφυγή λανθασμένης δημιουργίας συστολών braille Βαθμού 2.
  • Συνθέτες ομιλίας που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες θα μπορούν να ομιλούν το κείμενο με σωστή προφορά. Εάν οι αλλαγές δεν επισημανθούν, το synthesizer θα προσπαθήσει να εκφωνήσει τις λέξεις στην προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία λειτουργεί. Έτσι, η γαλλική λέξη για το αυτοκίνητο, "voiture" θα προφέρεται "voyture" από έναν συνθέτη ομιλίας που χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως προεπιλεγμένη γλώσσα.
  • Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τους πράκτορες χρήστη να παρέχουν ορισμούς χρησιμοποιώντας ένα λεξικό, λόγο της επισήμανσης αλλαγών στη γλώσσα.
Πηγή: Language of Parts: Understanding SC 3.1.2