Σημείο ελέγχου 3.2.1 Κατά την εστίαση

Τι ελέγχεται;

Η φόρτωση μιας σελίδας δεν πρέπει να ανοίγει αυτόματα νέα παράθυρα. Είναι το αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 3.2.1 Κατά την εστίαση.

Γιατί ελέγχεται;

Το άνοιγμα νέων παραθύρων κατά τη φόρτωση μιας σελίδας μπορεί να επηρεάσει τον προσανατολισμό του χρήστη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης. Μπορεί να μην παρατηρήσετε ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει. Όταν εστιαστεί το νέο παράθυρο, το κουμπί επιστροφής του προγράμματος περιήγησης σταματά να λειτουργεί. Η επισκόπηση μπορεί να χαθεί και το λάθος παράθυρο μπορεί να κλείσει κατά λάθος. Επίσης, και το ιστορικό των σελίδων που έχουν επισκεφτεί μέχρι τώρα.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

  1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
  2. Ανοίγει νέο παράθυρο όταν φορτώνεται η σελίδα;

3. Σημειώσεις

Το σημείο ελέγχου ισχύει μόνο για νέα παράθυρα προγράμματος περιήγησης. Όχι, για στοιχεία σελίδας που ελέγχονται από σενάρια που επικαλύπτουν το περιεχόμενο (π.χ. lightbox).

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση του A11y

3.2.1 Κατά την εστίαση

Εάν ένα στοιχείο λαμβάνει εστίαση, αυτό δεν προκαλεί αλλαγή στο περιβάλλον.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές Advisory τεχνικές Αποτυχίες

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει μόνο για το άνοιγμα νέων παραθύρων κατά τη φόρτωση της σελίδας. Επιτρέπει το WCAG 2.0 το άνοιγμα νέων παραθύρων χωρίς προειδοποίηση μέσω συνδέσμων;

Το WCAG συνιστά στις Συμβουλευτικές Τεχνικές (Advisory Techniques) G200 και G201 να περιοριστεί το άνοιγμα νέων παραθύρων σε περιπτώσεις όπου είναι λογικό από την άποψη της προσβασιμότητας. Βέβαια, πρέπει να ενημερώνονται οι χρήστες εκ των προτέρων για το άνοιγμα ενός νέου παραθύρου. Για παράδειγμα, ως μέρος του συνδέσμου που ανοίγει το παράθυρο.

Ωστόσο, το απροειδοποίητο άνοιγμα νέων παραθύρων κατά την ενεργοποίηση συνδέσμων είναι γενικά αποδεκτό. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι σύγχρονοι πράκτορες χρηστών προσφέρουν επιλογές ρύθμισης για την αντιμετώπιση του αυτόματου ανοίγματος παραθύρων.

Οι περισσότερες τρέχουσες εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης σάς επιτρέπουν πλέον να καθορίσετε εάν τα νέα παράθυρα θα πρέπει να ανοίγουν ως πρόσθετα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης. Ή σε μια καρτέλα ή εάν τα παράθυρα που δεν έχουν ανακοινωθεί θα πρέπει γενικά να αποκρύπτονται. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης (Firefox) σάς επιτρέπουν επίσης να καθορίσετε εάν οι νέες καρτέλες θα πρέπει να ανοίγουν στο προσκήνιο. Δηλαδή να λαμβάνουν εστίαση ή όχι.