Αυτοαξιολόγηση » Κατάλογος ερωτήσεων

Τρέχουσα κατάσταση
Επεξεργάστηκαν
σημεία ελέγχου
0 απο 50
Αφαίρεση πόντων 0 Πόντοι
Ακόμα
προσιτό
100 Πόντοι
Εφικτή βαθμολογία πολύ εύκολη πρόσβαση

Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας μια δοκιμαστική διαδικασία για να προσδιορίσετε την προσβασιμότητα της παρουσίας σας στον ιστό. Χρησιμο­ποιήστε τη δοκιμή Ally Τεστ ή την Αυτοαξιολόγηση Ally WCAG Τεστ. Είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο ελέγχου, το Ally WCAG Τέστ! Ο Κατάλογος ερωτήσεων που ακολουθεί σας δίνει την δυνατότητα την Αυτοαξιολόγηση να πραγματοποιήσεται. Επομένως, τον προσδιορισμό της προσβασιμότητας του ιστότοπου σας να κρίνετε. Μόνο απαντήστε στην παρακάτω λίστα ερωτήσεων.

Κατάλογος ερωτήσεων

Κατευθυντήρια γραμμή 1.1 Εναλλακτικά Κείμενα

1.1 - Για οποιοδήποτε μη κειμενικό περιεχόμενο, πρέπει να παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε μορφή κειμένου που να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών.

1.1.1(a) Εναλλακτικά κείμενα για στοιχεία ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα γραφικά στοιχεία ελέγχου έχουν ουσιαστικά εναλλακτικά κείμενα. Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα γραφικά στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα.

1.1.1(b) Εναλλακτικά κείμενα για γραφικά και αντικείμενα

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα ενημερωτικά γραφικά και οι εικόνες έχουν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις κειμένου. Αντικείμενα όπως αρχεία βίντεο και ήχου και μικροεφαρμογές έχουν τουλάχιστον σύντομες περιγραφικές εναλλακτικές λύσεις κειμένου.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν είναι διαθέσιμα ενημερωτικά γραφικά και εικόνες, καθώς και αντικείμενα πολυμέσων (αρχεία βίντεο και ήχου, μικροεφαρμογές).

1.1.1(c) Κενά χαρακτηριστικά alt για γραφικά διάταξης

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα γραφικά διάταξης έχουν κενά χαρακτηριστικά alt.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα γραφικά διάταξης δεν είναι διαθέσιμα.

1.1.1(d) Εναλλακτικές λύσεις για CAPTCHA

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Το εναλλακτικό κείμενο της εικόνας σε ένα CAPTCHA που βασίζεται σε εικόνα περιγράφει τον σκοπό του. Υπάρχει τουλάχιστον μία εναλλακτική CAPTCHA που δεν βασίζεται σε εικόνες.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα CAPTCHA που βασίζονται σε εικόνα δεν είναι διαθέσιμα.

Κατευθυντήρια γραμμή 1.2 Time-based Πολυμέσα

1.2 - Σε ιστοσελίδες υπάρχει δυνατότητα να ανέβει κάποιο βίντεο ξεχωριστά από τον ήχο του.

1.2.1 Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα αρχεία ήχου και τα σιωπηλά αρχεία βίντεο έχουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις πολυμέσων.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου ούτε σιωπηλά αρχεία βίντεο.

1.2.2 Λεζάντες

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα βίντεο και οι ζωντανές μεταδόσεις έχουν σύγχρονους υπότιτλους.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο ούτε ζωντανές μεταδόσεις.

1.2.3 Περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα βίντεο έχουν ηχητικές περιγραφές.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα βίντεο δεν είναι διαθέσιμα ή είναι προσβάσιμα χωρίς σύγχρονη ηχητική περιγραφή.

Κατευθυντήρια γραμμή 1.3 Ευπροσάρμοστο

1.3 - Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους χωρίς απώλεια πληροφοριών ή δομής.

1.3.1(a) HTML δομικά στοιχεία για επικεφαλίδες

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα περιεχόμενα της σελίδας είναι προσβάσιμα μέσω επικεφαλίδων.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν απαιτούνται επικεφαλίδες.

1.3.1(b) HTML δομικά στοιχεία για λίστες

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι λίστες (συμπεριλαμβανομένων των μενού) επισημαίνονται με τα προβλεπόμενα δομικά στοιχεία HTML.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι λίστες δεν είναι διαθέσιμες.

1.3.1(c) HTML δομικά στοιχεία για σήμανση εκτεταμένων παραθεμάτων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα εισαγωγικά που γράφτηκαν ως ανεξάρτητες ενότητες σημειώνονται με blockquote.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι προσφορές που γράφτηκαν ως ανεξάρτητες ενότητες δεν είναι διαθέσιμες. ausgezeichnet.

1.3.1(d) Περιεχόμενο δομημένο

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι παράγραφοι, οι ομάδες στοιχείων φόρμας και οι επισημάνσεις κειμένου σημειώνονται με κατάλληλα δομικά στοιχεία.
Το σημείου ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Η σελίδα δεν περιέχει κείμενο προς δομή και φόρμες.

1.3.1(e) Ορθή κατασκευή πινάκων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι πίνακες δεδομένων είναι σωστά δομημένοι και άριστοι.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι πίνακες δεδομένων δεν είναι διαθέσιμοι.

1.3.1(f) id και headers για τη συσχέτιση κελιών

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Σε σύνθετους πίνακες δεδομένων, η σχέση μεταξύ επικεφαλίδων και περιεχομένου ορίζεται (μέσω scope ή μέσω id και headers), οι εκχωρήσεις επικεφαλίδων σε απλούς πίνακες δεδομένων είναι σωστές.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι σύνθετοι πίνακες δεδομένων δεν είναι διαθέσιμοι, οι επικεφαλίδες δεν εκχωρούνται σε απλούς πίνακες δεδομένων.

1.3.1(g) Μη χρήση σήμανσης για layout table

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Η σήμανση που προορίζεται για πίνακες δεδομένων δεν χρησιμοποιείται για πίνακες διάταξης.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι πίνακες δεν χρησιμοποιούνται για συναρτήσεις διάταξης.

1.3.2(a) Γραμμικοποιείται πίνακας διάταξης

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι πίνακες διάταξης μπορούν να γραμμικοποιηθούν χωρίς να χαθεί το πλαίσιο του περιεχομένου.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Οι πίνακες διάταξης δεν είναι διαθέσιμοι.

1.3.2(b) Ακολουθία με νόημα

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Το εμφανιζόμενο περιεχόμενο, καθώς και το περιεχόμενο που έχει εισαχθεί ή τροποποιηθεί δυναμικά, εμφανίζονται σε μια σημαντική θέση στο κείμενο προέλευσης.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν χρησιμοποιούνται Stylesheets και κανένα στοιχείο δεν εισάγεται ή τροποποιείται δυναμικά.

1.3.3 Αισθητήρια χαρακτηριστικά

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Η αντίληψη των χρωμάτων, των σχημάτων, της θέσης των στοιχείων ή των ήχων δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ή την κατανόηση του περιεχομένου.

Κατευθυντήρια γραμμή 1.4 Ευδιάκριτο

1.4 - Η αντίληψη των χρηστών για το περιεχόμενο και η διάκριση μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

1.4.2 Έλεγχος ήχου

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα στοιχεία ήχου που αναπαράγονται αυτόματα δεν διαρκούν περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να ρυθμιστούν ανεξάρτητα από την ένταση του συστήματος.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Η σελίδα δεν έχει στοιχεία ήχου που αναπαράγονται αυτόματα.

1.4.3(a) Αντίθεση (Ελάχιστη)

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα κείμενα έχουν επαρκείς αντιθέσεις φωτεινότητας.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα κείμενα δεν είναι διαθέσιμα.

1.4.3(b) Επαρκείς αντιθέσεις γραφικών

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα γραφικά στοιχεία ελέγχου και τα ενημερωτικά γραφικά έχουν επαρκή αντίθεση.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν είναι διαθέσιμα γραφικά στοιχεία ελέγχου ή ενημερωτικά γραφικά.

1.4.3(c) Ορατό περιεχόμενο με προσαρμοσμένα χρώματα

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα γραφικά στοιχεία ελέγχου και τα ενημερωτικά γραφικά καθώς και το κείμενο είναι ορατά σε μεταβαλλόμενο φόντο.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Δεν είναι διαθέσιμα γραφικά στοιχεία ελέγχου ή ενημερωτικά γραφικά και κείμενα.

1.4.4(a) Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Όταν το απλό κείμενο μεγεθύνεται στο 150% στον Firefox ή σε "πολύ μεγάλο" στον Internet Explorer, όλο το περιεχόμενο είναι αναγνώσιμο και όλες οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Το σημείο ελέγχου δεν εφαρμόζεται: Τα κείμενα δεν είναι διαθέσιμα.

1.4.4(b) Κείμενο αναγνώσιμο με Zoom στο 200%

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Όταν γίνεται μεγέθυνση στο 200%, όλο το περιεχόμενο είναι αναγνώσιμο και όλες οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

1.4.5 Εικόνες κειμένου

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Δεν χρησιμοποιούνται κειμενικά γραφικά.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.1 Προσβασιμότητα μέσω πληκτρολογίου

2.1 - Η προσβασιμότητα μέσω του πληκτρολογίου πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις λειτουργίες.

2.1.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ποντίκι

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Όλες οι βασικές λειτουργίες και το περιεχόμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και χωρίς ποντίκι.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.2 Αρκετός χρόνος

2.2 - Πρέπει να δοθεί στους χρήστες επαρκής χρόνος για να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο.

2.2.1 Ρύθμιση χρονισμού

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Δεν υπάρχουν χρονικά όρια, μπορούν να απενεργοποιηθούν ή να παραταθούν.

2.2.2 Παύση, διακοπή, απόκρυψη

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Το περιεχόμενο που μετακινείται ή αναβοσβήνει δεν υπάρχει. Σταματά μετά από 5 δευτερόλεπτα το αργότερο ή υπάρχει τρόπος να σταματήσετε. Μπορείτε να σταματήσετε ή να αποκρύψετε την κίνηση.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.3 Φυσικές αντιδράσεις και επιληπτική τάση

2.3 - Οι συγγραφείς δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για πλοήγηση, με προσεγμένο περιεχόμενο, έτσι ώστε να μην είναι πιθανό κάποιο αντικείμενο της σελίδας να προκαλεί επιληπτικές κρίσεις ή φυσικές αντιδράσεις.

2.3.1 Τρία φλας ή κατώτερο όριο

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι ιστότοποι δεν περιέχουν τρεμόπαιγμα.

Κατευθυντήρια γραμμή 2.4 Πλοήγηση

2.4 - Κάθε στοιχείο του περιεχομένου είναι σχεδιασμένο, διαμορφωμένο και τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται και ποια πληροφορία δέχεται την δεδομένη στιγμή.

2.4.1 Παράκαμψη μπλοκ

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι περιοχές σελίδων είναι προσβάσιμες μέσω επικεφαλίδων ή συνδέσμων μετάβασης, τα πλαίσια και τα iframe έχουν σημαντικούς τίτλους.
Το σημείο ελέγχου δεν ικανοποιείται: Οι επικεφαλίδες ή οι σύνδεσμοι μετάβασης δεν είναι απαραίτητοι επειδή η σελίδα δεν έχει διαφορετικές περιοχές.

2.4.2 Κατανοητός τίτλος σελίδας

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι τίτλοι των εγγράφων είναι σαφείς, περιγράφουν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο της σελίδας.

2.4.3 Συνεπής ακολουθία λειτουργίας πληκτρολογίου

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Η πρόσβαση σε συνδέσμους, στοιχεία φόρμας και αντικείμενα γίνεται με συνεκτική σειρά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο tab.
Το σημείο ελέγχου δεν ικανοποιείται: Δεν υπάρχουν σύνδεσμοι, στοιχεία φόρμας ή αντικείμενα.

2.4.4(a) Σημαντικά κείμενα συνδέσμων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα κείμενα συνδέσμων έχουν νόημα μέσω του ίδιου του κειμένου συνδέσμου ή μέσω του περιβάλλοντος που μπορεί να προσδιοριστεί μέσω προγραμματισμού.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Οι σύνδεσμοι δεν είναι διαθέσιμοι.

2.4.4(b) Σύνδεσμοι με πληροφορίες για τη μορφή αρχείου

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι σύνδεσμοι που δεν αναφέρονται σε σελίδες HTML παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μορφή αρχείου. Για παράδειγμα PDF ή Word αρχεία.
Το σημείο ελέγχου δεν ικανοποιείται: Οι σύνδεσμοι που δεν οδηγούν σε σελίδες HTML δεν είναι διαθέσιμοι.

2.4.5 Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Διατίθενται δύο διαφορετικές διαδρομές πρόσβασης στα περιεχόμενα του ιστότοπου.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Ο ιστότοπος δεν είναι προσανατολισμένος στις πληροφορίες ή αποτελείται μόνο από μία σελίδα.

2.4.6 Χαρακτηριστικό title για σύμβολα

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα σύμβολα έχουν ένα χαρακτηριστικό title εάν η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη από τα συμφραζόμενα.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Δεν υπάρχουν σύμβολα.

2.4.7 Τρέχουσα θέση εστίασης πάντα ορατή

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Η εστίαση του πληκτρολογίου είναι πάντα ορατή.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Δεν υπάρχουν σύνδεσμοι στη σελίδα.

2.4.8(a) Τοποθεσία

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Ο ιστότοπος δείχνει στον επισκέπτη πού βρίσκεται αυτήν τη στιγμή.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Ο ιστότοπος δεν είναι προσανατολισμένος στις πληροφορίες ή αποτελείται μόνο από μία σελίδα.

2.4.8 (b) Σκοπός της εναλλακτικής έκδοσης σαφής.

Το σημείο ελέγχου Ολοκληρώθηκε: Ο σκοπός της εναλλακτικής έκδοσης είναι σαφής και η σύνδεση με την τυπική έκδοση είναι κατανοητή.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Δεν προσφέρονται εναλλακτικές εκδόσεις.

Κατευθυντήρια γραμμή 3.1 Ευανάγνωστο

3.1 - Τα κείμενα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά.

3.1.1 Γλώσσα σελίδας

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Καθορίζεται η κύρια γλώσσα του ιστότοπου.

3.1.2a Γλώσσα τμημάτων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι ενότητες σε άλλες γλώσσες επισημαίνονται με το χαρακτηριστικό lang.

3.1.2(b) Διακρίνονται λέξεις σε άλλες γλώσσες

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι λέξεις σε άλλες γλώσσες δεν υπάρχουν ή επισημαίνονται με το χαρακτηριστικό lang.

Κατευθυντήρια γραμμή 3.2 Να είναι προβλέψιμο

3.2 - Οι ιστότοποι πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η δομή και η χρήση τους να είναι προβλέψιμες.

3.2.1 Κατά την εστίαση

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Δεν ανοίγουν πρόσθετα παράθυρα όταν φορτώνεται μια σελίδα.

3.2.2 Κατά την είσοδο

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι καταχωρίσεις φόρμας δεν οδηγούν σε απροσδόκητες αλλαγές περιβάλλοντος.

3.2.3 Συνεπής πλοήγηση

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι μηχανισμοί πλοήγησης είναι κοινοί και ομοιόμορφοι.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Ο ιστότοπος δεν είναι προσανατολισμένος στις πληροφορίες ή αποτελείται μόνο από μία σελίδα.

Κατευθυντήρια γραμμή 3.3 Βοήθεια εισόδου

3.3 - Βοήθεια προς χρήστες στην εισαγωγή δεδομένων για αποφυγή και διόρθωση λαθών.

3.3.1 Προσδιορισμός σφάλματος

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Εάν εντοπιστεί αυτόματα ένα σφάλμα εισαγωγής, εμφανίζεται το εσφαλμένο στοιχείο και το σφάλμα περιγράφεται σε μορφή κειμένου. Όπου χρειάζεται, γίνονται προτάσεις διόρθωσης.
Το σημείο ελέγχου δεν ικανοποιείται: Η σελίδα δεν έχει φόρμες ή δεν υπάρχει χειρισμός σφαλμάτων.

3.3.2 Ετικέτες ή οδηγίες για πεδία φόρμας

Πεδία, οι ετικέτες συνδέονται σωστά.
Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει: Τα πεδία φόρμας δεν είναι διαθέσιμα.

3.3.4 Πρόληψη σφαλμάτων

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Οι υποχρεωτικές καταχωρίσεις δεδομένων μπορούν να αναιρεθούν ή να ελεγχθούν και να διορθωθούν πριν από την αποστολή.

Κατευθυντήρια γραμμή 4.1 Συμβατό

4.1 - Πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών τεχνολογιών.

4.1.1 Συντακτική Ανάλυση

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Το αποτέλεσμα της δοκιμής του εργαλείου επικύρωσης HTML W3C είναι θετικό.

4.1.2 Όνομα, Ρόλος, Τιμή

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Τα διαδραστικά στοιχεία ελέγχου, όπως σύνδεσμοι και κουμπιά, έχουν ονόματα και ρόλους που μπορούν να προσδιοριστούν μέσω προγραμματισμού.
Το σημείο ελέγχου δεν ικανοποιείται: Η σελίδα δεν περιέχει διαδραστικά στοιχεία ελέγχου.

4.1.3 Μηνύματα κατάστασης

Το σημείο ελέγχου ικανοποιείται: Κάθε ενότητα του ιστότοπου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν προκύψει κάποιο λάθος ή κάποια επιστροφή αποτελεσμάτων, ο χρήστης να έχει επίγνωση των λαθών αυτών ή της επιτυχίας της ενέργειάς του.