Σημείο ελέγχου 3.1.2(b) Διακρίνονται λέξεις σε άλλες γλώσσες

Τι ελέγχεται;

Εάν μεμονωμένες λέξεις ή σύντομες ακολουθίες λέξεων εμφανίζονται σε άλλη γλώσσα σε μια σελίδα, πρέπει να επισημανθούν χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό lang. Είναι το αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 3.1.2(b) Διακρίνονται λέξεις σε άλλες γλώσσες.

Γιατί ελέγχεται;

Οι αναγνώστες οθόνης χρησιμοποιούν λίστες λέξεων στις οποίες καθορίζεται η προφορά των λέξεων. Πρέπει να γνωρίζουν σε ποια γλώσσα ανήκει μια λέξη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη σωστή λίστα λέξεων και να την προφέρουν σωστά.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox ή στον Chrome.
 2. Ελέγξτε εάν η σελίδα περιέχει αλλαγές γλώσσας με τη μορφή μεμονωμένων λέξεων σε άλλη γλώσσα (π.χ. ξένες λέξεις). Ή σύντομες ακολουθίες λέξεων (π.χ. τίτλοι βιβλίων) που πρέπει να επισημανθούν.
 3. Εάν συμβαίνει αυτό: Καλέστε τη λειτουργία Doc Info > Show Lang Attributes στο επιπρόσθετο Web Accessibility Toolbar.

3. Σημειώσεις

 • Δεν υπάρχει πρακτική χρήση στη σήμανση λέξεων που συνήθως δεν προφέρονται διαφορετικά χωρίς σήμανση. Δε χρειάζεται να επισημανθούν.

  Παραδείγματα τέτοιων λέξεων: web, link, top, enter, helpdesk.

 • Επίσης, δεν θα πρέπει να επισημαίνονται οι «μεικτές» λέξεις.

  Παραδείγμα τέτοιων λέξεων: Web εφαρμογές, πληκτρολόγιο braille.

 • Οι μεμονωμένες ξενόγλωσσες λέξεις πρέπει να επισημαίνονται εάν δεν έχουν βρει το δρόμο τους στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Οι λέξεις που περιλαμβάνονται στο τρέχον «Greek Universal Dictionary» δεν χρειάζεται να επισημανθούν.

 • Οι λίστες λέξεων του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης θα πρέπει επίσης να περιέχουν κοινές ξένες λέξεις. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα ακόμη και οι κοινές ξένες λέξεις προφέρονται λάθος χωρίς διάκριση. Επομένως, η επισήμανση τους έχει νόημα, ακόμα και αν δεν απαιτείται.

  Παραδείγματα κοινών ξένων λέξεων που μπορούν να διακριθούν: Πνευματικά δικαιώματα, ιστότοπος, αρχική σελίδα.

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
 • Οι λέξεις σε άλλες γλώσσες είναι σταθερά (τουλάχιστον 90%) εξαιρετικές. Εάν μεμονωμένες λέξεις σε άλλη γλώσσα έχουν «ξεχαστεί», αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά.
Δεν ικανοποιείται
 • Λιγότερο από το 50% των λέξεων σε άλλες γλώσσες έχουν επισημανθεί.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση του A11y

3.1.2 Γλώσσα τμημάτων

Η φυσική γλώσσα από όλα τα αποσπάσματα αλλά και των εκφράσεων που χρησιμοποιούνται μπορεί να αναγνωριστεί από τα προγράμματα.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές HTML τεχνικές

Πηγές

Οφέλη από τη σήμανση αλλαγών γλώσσας

Όταν οι προγραμματιστές περιεχομένου σημειώνουν αλλαγές φυσικής γλώσσας σε ένα έγγραφο, οι γεννήτριες ομιλίας και οι συσκευές Braille μπορούν να αλλάξουν αυτόματα στη νέα γλώσσα, καθιστώντας το έγγραφο πιο προσιτό στους πολύγλωσσους χρήστες.

Πηγή: https://www.w3.org/Consortium/Offices/Germany/Trans/WAI/webinhalt.html

Σημασία της γλώσσας σήμανσης σύμφωνα με το WCAG 2.0.

Για διάφορους λόγους είναι ο εντοπισμός αλλαγών στη γλώσσα σημαντικός.

 • Στο λογισμικό μετάφρασης Μπράιγ επιτρέπει να ακολουθεί τις αλλαγές στη γλώσσα. Για παράδειγμα, να αντικαθιστά κωδικούς ελέγχου για τους τονισμένους χαρακτήρες. Αλλά και να εισάγει κωδικούς ελέγχου που είναι απαραίτητοι για την αποφυγή λανθασμένης δημιουργίας συστολών braille Βαθμού 2.
 • Συνήθως, οι συνθέτες ομιλίας θα μπορούν να ομιλούν το κείμενο με την κατάλληλη προφορά που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες. Εάν οι αλλαγές δεν επισημανθούν, το synthesizer θα προσπαθήσει να εκφωνήσει τις λέξεις στην προεπιλεγμένη γλώσσα στην οποία λειτουργεί. Έτσι, η γαλλική λέξη για το αυτοκίνητο, "voiture" θα προφέρεται "voyture" από έναν συνθέτη ομιλίας που χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως προεπιλεγμένη γλώσσα.
 • Η μετάφραση άγνωστων γλωσσών θα είναι στο μέλλον για τεχνολογίες δυνατόν λόγω της επισήμανσης αλλαγών στη γλώσσα.
 • Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τους πράκτορες χρήστη να κάνουν ορισμούς διαθέσιμους υπο τη χρήση λεξικού. Άλλο ένα πλεονέκτημα της επισήμανσης αλλαγών στη γλώσσα.
Πηγή: Language of Parts: Understanding SC 3.1.2