Σημείο ελέγχου 2.4.6 Κατανοητές επικεφαλίδες και ετικέτες

Τι ελέγχεται;

Οι επικεφαλίδες περιγράφουν το ακόλουθο περιεχόμενο, οι υπότιτλοι έχουν νόημα. Οι επικεφαλίδες και οι ετικέτες περιγράφουν το θέμα ή σκοπό. Αυτό είναι το είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 2.4.6 Κατανοητές επικεφαλίδες και ετικέτες.

Γιατί ελέγχεται;

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι οπτικά δομημένο με επικεφαλίδες. Χάρη σε αυτή τη δομή, οι χρήστες γνωρίζουν τι ανήκει μαζί, μπορούν εύκολα να επισκοπήσουν τα περιεχόμενα του ιστότοπου και να αποκτήσουν συγκεκριμένα πρόσβαση σε περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει.

Εάν τα στοιχεία της φόρμας επισημαίνονται με νόημα, οι χρήστες μπορούν να τα αναγνωρίσουν ως τέτοια και να τα χειριστούν.

Σκοπός αυτού του σημείου ελέγχου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν ποιες πληροφορίες περιέχονται σε Ιστοσελίδες. Αλλά και με ποιον τρόπο οργανώνονται αυτές. Όταν οι επικεφαλίδες είναι σαφείς και περιγραφικές, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν τις πληροφορίες που αναζητούν πιο εύκολα. Επίσης, μπορούν να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών μερών του περιεχομένου πιο εύκολα. Οι περιγραφικές ετικέτες βοηθούν τους χρήστες να προσδιορίσουν συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία εντός του περιεχομένου.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν υπάρχει περιεχόμενο στη σελίδα που μπορεί να δομηθεί με επικεφαλίδες και εάν η σελίδα περιέχει στοιχεία φόρμας.

2. Αξιολόγηση

  1. Φόρτωση σελίδας στον Firefox.
  2. Ελέγξτε εάν οι επικεφαλίδες έχουν νόημα σε σχέση με το περιεχόμενο που δομούν.
  3. Ελέγξτε εάν οι ετικέτες των στοιχείων φόρμας έχουν νόημα.
  4. Ελέγξτε εάν για το σύνολο πεδίων χρησιμοποιείται το στοιχείο fieldset και για την επισήμανση της ομάδας το στοιχείο legend
  5. Επίσης, ελέγξτε εάν έχει νόημα η έξοδος του στοιχείου legend και του στοιχείου legend στο πλαίσιο.

3. Σημειώσεις

Ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες εφαρμογές, υπάρχουν ετικέτες και επικεφαλίδες που αντιστοιχούν σε ορισμένα, καθιερωμένα λεξιλόγια. Συμπεριλαμβανομένων των συχνά χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών, στη σχετική ομάδα χρηστών. Η χρήση τους σε διεπαφές έχει πλεονεκτήματα, σχετικά της αναγνωρισιμότητας, ακρίβειας και συντομίας. Αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα ουσιαστικά ή ξεκάθαρα για όλους, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε αρνητική αξιολόγηση.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Αυτό το βήμα δοκιμής αφορά τη σημασία των επικεφαλίδων και των ετικετών. Η δυνατότητα προσδιορισμού μέσω προγραμματισμού με χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών εκχωρείται στα κριτήρια δοκιμής 9.1.3.1a "Δομικά στοιχεία HTML για επικεφαλίδες" και 9.1.3.1η "Η επισήμανση στοιχείων φόρμας μπορεί να προσδιοριστεί μέσω προγραμματισμού".

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.1

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές