Λίστα εργαλείων για τον έλεγχο της προσβασιμότητας

Γενικές πληροφορίες

Στον έλεγχο A11y WCAG Τεστ, οι ιστότοποι προβάλλονται υπό διαφορετικές συνθήκες: σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και με συγκεκριμένα εργαλεία που επισημαίνουν ειδικές δυνατότητες. Συνήθως, όλα τα εργαλεία είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον Ιστό. Αυτό το κείμενο περιγράφει το επιδιωκόμενο περιβάλλον και τα εργαλεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται. Η Λίστα εργαλείων για τον έλεγχο της προσβασιμότητας δηλ. το A11y WCAG Τεστ που παρουσιάζεται δεν είναι πλήρης. Αλλά σχηματίζει μια σύγχρονη βάση εργαλείων για τον έλεγχο της προσβασιμότητας.

Σημείωση: Διαφορετικές ρυθμίσεις ή ενημερώσεις στα εργαλεία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και συνεπώς και την αξιολόγηση των ιστότοπων. Προκειμένου να αποκλειστεί αυτή η επιρροή και να υποστηριχθεί έτσι η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων των ελέγχων, το περιβάλλον δοκιμής είναι σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένο.

Το μειονέκτημα αυτού του ορισμού: τα αποτελέσματα των ενημερώσεων δεν είναι αισθητά στον έλεγχο. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των εκδόσεων και δεν υπάρχει βάση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μετάβαση σε νεότερες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης ή άλλα εργαλεία ελέγχου. Τα οποία θα αναβαθμιστούν αργά ή γρήγορα. Επομένως, στους ελέγχους σε συνδυασμό, πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας μεμονωμένος έλεγχος στο περιβάλλον που περιγράφεται παρακάτω. Ο δεύτερος μεμονωμένος έλεγχος μπορεί να διαφέρει, για παράδειγμα με χρήση πιο πρόσφατων ή παλαιότερων εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης ή εργαλείων ελέγχου.

Σε αυτήν τη σελίδα:

Συστήματα λειτουργίας

Microsoft Windows 10 (Ελληνικά)

Apple iOS στην πιο πρόσφατη έκδοση ή εναλλακτικά Android στην πιο πρόσφατη έκδοση (χωρίς skin, δηλαδή Android στην έκδοση Google ή σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, όπως σε τρέχον smartphone Nokia ή Motorola). Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ένα τρέχον smartphone με διαγώνιο οθόνης μεταξύ 4,5 και 6,5 ιντσών.

Προγράμματα περιήγησης

Γενικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα περιήγησης (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεχτείτε όλα τα cookies
 • Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα (το πρόγραμμα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων είναι απενεργοποιημένο)
 • Να επιτρέπεται η αυτόματη αναπαραγωγή ήχου (απενεργοποιημένη η "Αποτροπή αυτόματης αναπαραγωγής περιεχομένου ήχου")
 • Να επιτρέπεται η διαφήμιση (απενεργοποιημένη η "Αποκλεισμός διαφημίσεων")
 • Επιτρέψτε τους αισθητήρες κίνησης
 • Φόρτωση όλων των γραφικών
 • Η JavaScript ενεργοποιήθηκε
 • Flash δεν είναι αποκλεισμένο
 • Η προσβασιμότητα είναι απενεργοποιημένη
 • Ρύθμιση μεγέθους κειμένου στο 100%
Mozilla Firefox (στην πιο πρόσφατη Ελληνική έκδοση)

Η χρηστικότητα του πληκτρολογίου ελέγχεται επίσης με τον Firefox, καθώς υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται μόνο με αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, ορισμένα πρόσθετα είναι διαθέσιμα μόνο για τον Firefox. Το πρόγραμμα περιήγησης Firefox είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον έλεγχο της εξόδου του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, όπως το NVDA. Καθώς αυτό υποστηρίζεται καλύτερα από τον Firefox.

Chrome (στην πιο πρόσφατη Ελληνική έκδοση)

Το πρόγραμμα περιήγησης Chrome της Google αντικαθιστά όλο και περισσότερο τον Internet Explorer στο χώρο εργασίας και τώρα λειτουργεί καλύτερα με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Το Chrome DevTools (ανοίγει με F12), παρόμοιο με το Developer Tools στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox. Είναι ένα όλο και πιο σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο των σημάνσεων με το WAI-ARIA, ειδικά για δυναμικές αλλαγές.

Microsoft Internet Explorer

Ο Microsoft Internet Explorer είναι ξεπερασμένος και δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Στον έλεγχο WCAG χρησιμοποιείται μόνο μετά από ρητή αίτηση του πελάτη.

Επιπρόσθετα για προγράμματα περιήγησης

Web Developer Toolbar (στην πιο πρόσφατη έκδοση) Επέκταση για Firefox και Chrome με πολλές χρήσιμες λειτουργίες για τον έλεγχο προσβασιμότητας. AInspector (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Αυτοματοποιημένος τεχνικός έλεγχος προσβασιμότητας και σημειώνει:

 1. Λάθη: Προβλήματα προσβασιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG 2.0 ή WCAG 2.1.
 2. Προειδοποιήσεις: Προειδοποιήσεις και πιθανά προβλήματα. Απαιτεί ανθρώπινη κρίση.
 3. Στοιχεία δομής: Δηλαδή επικεφαλίδες και λίστες. Σημαντικά στοιχεία για την προσβασιμότητα.
 4. Στοιχεία HTML5 και ARIA: Για παράδειγμα, πώς να αυξηθεί η προσβασιμότητα του δυναμικού περιεχομένου. Έτσι ώστε οι βοηθητικές τεχνολογίες να μπορούν να κατανοούν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο.
 5. Λάθη χρωματικής αντίθεσης: Προβλήματα προσβασιμότητας σχετικά με τη χρωματική αντίθεση του περιεχομένου.
URL: AInspector, επιπρόσθετο για τον έλεγχο προσβασιμότητας Siteimprove Accessibility Checker (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ακριβή παρουσίαση των στοιχείων προσβασιμότητας που ελέγχονται, σύμφωνα με μια σειρά από πρότυπα.

URL: Siteimprove Accessibility Checker, επιπρόσθετο για τον έλεγχο προσβασιμότητας axe DevTools (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Σημαντικό εργαλείο για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προσβασιμότητας (αντικείμενο του A11y WCAG Τεστ). Δημοφιλής φυλλομετρητές, όπως Chrome και ο Edge Browser το έχουν συμπεριλάβει στα εργαλεία ανάπτυξής τους για έλεγχο της προσβασιμότητας.

URL: axe DevTools, επιπρόσθετο για τον έλεγχο προσβασιμότητας Total Validator (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Αυτοματοποιημένος τεχνικός έλεγχος προσβασιμότητας σε βάση το πρότυπο WCAG 2.0, WCAG 2.1 ή και στην πιο πρόσφατη έκδοση WCAG 2.2. Με τη δυνατότητα διάφορων επιλογών, όπως της επιλογής του επιπέδου για την αξιολόγηση.

URL: Total Validator, λογισμικό για έλεγχο προσβασιμότητας, με βάση το WCAG WAVE (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Αυτοματοποιημένος τεχνικός έλεγχος προσβασιμότητας και οπτικοποίηση των σημαντικών στοιχείων προσβασιμότητας σε διεπαφή χρήστη.

URL: WAVE, αυτοματοποιημένος τεχνικός έλεγχος προσβασιμότητας HeadingsMap

Για να ελέγξετε την ιεραρχία των επικεφαλίδων. Αντικείμενο από το σημείο ελέγχου 1.3.1(a) HTML δομικά στοιχεία για επικεφαλίδες.

Flash

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

 • iOS Safari (στην πιο πρόσφατη έκδοση)
 • Android Chrome (στην πιο πρόσφατη έκδοση)

Αναγνώστες οθόνης (Screenreader)

Το NVDA είναι ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανοιχτού κώδικα για Windows που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τον έλεγχο δυναμικού περιεχομένου ιστού (σε συνδυασμό με τον Firefox). Το NVDA θεωρείται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με τα πρότυπα και επομένως είναι καταλληλότερο για τον έλεγχο των σωστών σημάνσεων από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS, το οποίο αντισταθμίζει ορισμένα σφάλματα στις σημάνσεις.

URL: Κατέβασμα του λογισμικού NVDA (πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης)

Διαδικτυακά εργαλεία (Online tools)

W3C-Validator Online-υπηρεσία του W3C για τον έλεγχο της εγκυρότητας των HTML αρχείων. URL: Λογισμικό για την αξιολόγηση ιστοσελίδων Online: Ορθογραφικός έλεγχος URL: Ορθογραφικός έλεγχος της Ελληνικής γλώσσας

Διάφορα λογισμικά

Color Contrast Analyser (CCA) URL: Εργαλείο για τον έλεγχο της χρωματικής αντίθεσης. Acrobat 11 Pro

Η Professional έκδοση απαιτείται για τον άμεσο έλεγχο της δομής των ετικετών των PDF αρχείων. Δεν εμφανίζεται στους αναγνώστες τα δομικά χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει από οπτικά χαρακτηριστικά στα σωστά σημεία. Δεν διαφέρουν από τα αποτελέσματα της συστηματικής επεξεργασίας.

URL: Η επαγγελματική έκδοση του λογισμικού Acrobat 11 Έλεγχος προσβασιμότητας PDF (PAC 3) URL: Εργαλείο για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των PDF αρχείων Multimedia-Player URL: Εφαρμογή για παρουσίαση Flash

Ερωτήσεις σχετικά του ελέγχου

Ερώτηση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία ελέγχου;

Για πολλά σημεία ελέγχου, μπορούν επίσης άλλα εναλλακτικά εργαλεία ελέγχου να χρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σελίδων που πρόκειται να ελεγχθούν, το ένα ή το άλλο εργαλείο προσφέρει μερικές φορές καλύτερα αποτελέσματα.

Κατά κανόνα, ονομάζουμε μόνο ένα εργαλείο ελέγχου που πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλο. Αυτό το εργαλείο θα πρέπει κανονικά να χρησιμοποιείται. Μερικές φορές η περιγραφή της διαδικασίας αντιμετωπίζει ρητά τις αδυναμίες άλλων προγραμμάτων ελέγχου.

Ερώτηση: Έχουν νόημα οι πρόσθετοι ελέγχοι;

Κατά τη διάρκεια του WCAG Τεστ, βεβαιωθήκαμε ότι ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο δεν ήταν πολύ μεγάλος. Για παράδειγμα, η χρηστικότητα του πληκτρολογίου ελέγχεται μόνο με τα δύο πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης, τον Chrome και τον Firefox. Φυσικά, μπορούν και πρόσθετοι έλεγχοι με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να έχουν νόημα, ειδικά για διαδραστικούς ιστότοπους.