Σημείο ελέγχου 1.2.2 Λεζάντες

Τι ελέγχεται;

Εάν το αρχείο ήχου ενός βίντεο περιέχει πληροφορίες, όπως παροχή υποτίτλων ή Λεζάντες ως εναλλακτικό περιεχόμενο. Είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.2.2 Λεζάντες.

Γιατί ελέγχεται;

Οι ταινίες γενικά δε γίνονται κατανοητές χωρίς τον ήχο. Αυτό ισχύει και για τις ζωντανές μεταδόσεις. Επομένως, το περιεχόμενο του soundtrack πρέπει να διατίθεται μέσω υποτίτλων ή Λεζάντες για άτομα με προβλήματα ακοής.

Οι υπότιτλοι η οι Λεζάντες μπορούν επίσης να είναι χρήσιμοι για άλλους χρήστες, όπως άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη γλώσσα της ταινίας.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου (Κριτήριο επιτυχίας)

 • Το σημείο ελέγχου (Σημείο ελέγχου 1.2.2) ισχύει εάν υπάρχουν βίντεο ή ζωντανές μεταδόσεις με σύγχρονα κομμάτια βίντεο και ήχου.
 • Τα βίντεο χωρίς soundtrack δεν χρειάζονται υπότιτλους ή Λεζάντες. Το σημείο ελέγχου δεν ισχύει για αυτά. Οι εναλλακτικές λύσεις για βίντεο χωρίς soundtrack ελέγχονται στο σημείο ελέγχου 1.2.1 "Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο".

2. Έλεγχος υποτίτλων

 1. Αναπαραγωγή του βίντεο μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο. Εναλλακτικά μέσω εξωτερικού προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο που είναι εξαρτώμενο από τη μορφή.
 2. Ελέγχεται εάν οι υπότιτλοι εμφανίζονται αυτόματα ή μπορούν να ενεργοποιηθούν παράλληλα με το βίντεο.
 3. Εάν υπάρχουν υπότιτλοι, προβάλλεται μια σύντομη ακολουθία του βίντεο με υπότιτλους για να καθοριστεί τυχαία εάν οι υπότιτλοι αντιστοιχούν στο ηχητικό περιεχόμενο. Αυτό ισχύει και για ακουστικά συμβάντα που είναι σημαντικά για την κατανόηση του περιεχομένου.

3. Έλεγχος του βίντεο ως εναλλακτική λύση μέσων

Εάν δεν υπάρχουν υπότιτλοι: Ελέγξτε εάν το βίντεο προσφέρεται ως συμπληρωματικό μέσο εναλλακτικό σε ένα κείμενο.

 1. Ελέγξτε εάν οι Λεζάντες του βίντεο αναφέρονται ξεκάθαρα σε μια συσχετισμένη έκδοση κειμένου. Επίσης, εάν είναι είτε διαθέσιμη (Λεζάντα) σε άμεση γειτνίαση είτε είναι προσβάσιμη μέσω ενός ουσιαστικού συνδέσμου.
 2. Ελέγξτε εάν το βίντεο μεταφέρει όλο το ουσιαστικό περιεχόμενο μέσω του ήχου (π.χ. σε μια κινηματογραφημένη ομιλία). Εάν η εικόνα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που υπερβαίνουν το περιεχόμενο κειμένου. Εάν το βίντεο δεν αποτελεί εναλλακτική λύση μέσων, χρειάζεται υπότιτλους. Επιπλέον, πρέπει να ελεγχθεί για ηχητική περιγραφή. Δείτε επίσης το σημείο ελέγχου 1.2.3 Περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων.

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται

Τα βίντεο με σύγχρονο κομμάτι βίντεο και ήχου έχουν εκτεταμένους υπότιτλους που περιέχουν όλες τις πληροφορίες από το κομμάτι ήχου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εμφάνιση του ποιος μιλά και σημαντικά ηχητικά συμβάντα. Όπως θορύβους που μεταφέρουν πληροφορίες, γέλιο ή χειροκρότημα.

Σχεδόν ικανοποιείται
 • Τα βίντεο με σύγχρονο βίντεο και ήχο δεν έχουν υπότιτλους, αλλά ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Εκτός από την εικόνα του ομιλητή, δεν υπάρχει σημαντικό περιεχόμενο εικόνας που να περιέχει πληροφορίες.
  • Υπάρχει μια εναλλακτική λύση πλήρους κειμένου (μεταγραφή). Αλλά και ένας σαφώς προσδιορισμένος σύνδεσμος προς μια εναλλακτική λύση πλήρους κειμένου στο άμεσο πλαίσιο του βίντεο είναι δυνατόν.
 • Εάν η εικόνα του βίντεο έχει περιεχόμενο που δεν εμφανίζεται στη μεταγραφή. Ή δεν μπορεί να αναπαρασταθεί επαρκώς, ισχύει ο βαθμός "Δεν ικανοποιείται".
Δεν ικανοποιείται πλήρως

Με τις εναλλακτικές λύσεις πολυμέσων, δεν υπάρχει άμεση εγγύτητα ή σαφώς προσδιορισμένος σύνδεσμος με το κύριο μέσο που αντικαθιστά το εναλλακτικό μέσο.

Δεν ικανοποιείται

Τα βίντεο ή οι ζωντανές μεταδόσεις δεν έχουν υπότιτλους και δεν υπάρχει εναλλακτικό κείμενο.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Σύνθεση A11y WCAG 2.0

Προκαταρκτικό κείμενο του A11y WCAG 2.0, προσχέδιο από τον Μάιο του 2010. Σε σχέση με το Σημείο ελέγχου 1.2.2.

Συνθήκη 1.2.2 Εκτεταμένοι υπότιτλοι (Υπότιτλοι):

Πρέπει να παρέχονται εκτεταμένοι υπότιτλοι ή λεζάντες για εγγεγραμμένο ηχητικό περιεχόμενο από συγχρονισμένα μέσα. Αυτό δεν ισχύει για εναλλακτικά μέσα για κείμενο, τα οποία επισημαίνονται σαφώς ως τέτοια.

Συνθήκη 1.2.4 Ζωντανοί υπότιτλοι:

Για ζωντανές μεταδόσεις συγχρονισμένων μέσων, όλο το ηχητικό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται ως υπότιτλοι.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Βωβά αρχεία βίντεο

Αυτό το σημείο ελέγχου αφορά τη σύγχρονη επικοινωνία οπτικών και ακουστικών πληροφοριών. Το σημείο ελέγχου είναι σχετικό εάν απαιτείται η παράλληλη αντίληψη εικόνας και ήχου για την κατανόηση ενός στοιχείου. Ένα απλό εναλλακτικό κείμενο ή μια συνοπτική περιγραφή δεν αρκεί πλέον. Τα βωβά αρχεία βίντεο ελέγχονται στο σημείο ελέγχου 1.2.1 "Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο".

Εναλλακτικά κείμενα για αντικείμενα

Τα εναλλακτικά κείμενα για αντικείμενα πολυμέσων, όπως αρχεία βίντεο ή ήχου ή μικρο εφαρμογές, ελέγχονται στο σημείο 1.1.1b Εναλλακτικά κείμενα για γραφικά και αντικείμενα .

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήριες γραμμές Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές Τεχνικές SMIL Τεχνικές Αποτυχίες

Πηγές

'Jump markers' για προσβασιμότητα στο media player: Προσβασιμότητα Joe Clark για τις δυσκολίες με τους υπότιτλους online SMIL

Σημείωση: Η υποστήριξη της μεταγλώσσας SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) είναι προς το παρόν περιορισμένη στο RealPlayer. Η επίκαιρη έκδοση είναι SMIL 3.0.
W3C Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0), Recommendation 01 December 2008

Περισσότερες πηγές
 • Προσβάσιμη ενσωμάτωση των περιοχομένων απο βίντεο αρχεία με το JW FLV Player:
  Making Video Accessible

 • Λεζάντες με το Adobe Flash (με την έκδοση CS3):
  Captions for Video with Flash CS3 (Tom Green, Digital Web magazine, June 4, 2007)
Ειδικά οφέλη προσβάσιμων διαδικτυακών βίντεο με υπότιτλους ή με νοηματική γλώσσα

Sign languages for the Deaf (I know of three used in english-speaking countries besides "signed english") normally have their own grammar and syntax, their own ways of adding emphasis or modifying the "tone" of a statement. They are generally recognised as being languages in their own right, and not just a pictorial representation of words in a spoken language. Which brings up all the problems associated with translation - it is not easy, and automatic translators are still quite primitive.

This explains why sign language users (not all people who are deaf are sign users) generally prefer sign language interpretation to captioning - with captions they have to read what amounts to a foreign language, and reading text is not a skill that is easy to acquire without hearing (since it is based on an abstract representation of the sound of a language, whereas sign languages tend to be based on an abstract representation of visual experience of the world, and since sign languages generally don't have a written form).

So being able to communicate in their own language, and not required to use a foreign language for chat systems etc is important.

Note that typically this applies to the minority who lose their hearing before they learn to speak a language - people who are hearing impaired or lose their hearing later in life, tend to be more (or often only) proficient in a spoken/written language, so captions are indeed necessary.

Πηγή: https://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-wai-ig/2003JulSep/0222.html

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Μπορούν να αντικατασταθούν οι υπότιτλοι σε ταινίες μέσω νοηματικής γλώσσας;

Τέτοιες ταινίες βοηθούν μόνο άτομα τα οποία επικοινωνούν μέσω της νοηματικής γλώσσας. Συνήθως είναι κωφά άτομα εκ γενετής ή από τα νεανικά τους χρόνια κωφοί. Όμως, υπάρχουν άτομα με κώφωση που δεν επικοινωνούν μέσω της νοηματικής γλώσσας. Τα άτομα αυτά δε γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα και οι υπότιτλοι είναι απαραίτητοι. Επομένως η νοηματική γλώσσα δεν είναι ισοδύναμη εναλλακτική λύση.