#Σημείο ελέγχου 1.2.1 Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο

Τι ελέγχεται;

Τα αρχεία ήχου και τα σιωπηλά αρχεία βίντεο δηλαδή βωβή ταινία που μεταφέρουν πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις πολυμέσων - εκτός εάν έχουν ήδη εναλλακτικές λύσεις πολυμέσων για κείμενο. Είναι αντικείμενο απο το Σημείο ελέγχου 1.2.1 Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο.

Γιατί ελέγχεται;

Τα αρχεία ήχου δεν είναι προσβάσιμα ή είναι μερικώς προσβάσιμα σε χρήστες με προβλήματα ακοής. Γι' αυτό χρειάζονται μεταγραφή. Τα σιωπηλά αρχεία βίντεο δηλαδή βωβή ταινία, δεν είναι διαθέσιμα σε τυφλούς και χρήστες με προβλήματα όρασης. Για παράδειγμα, μια ακολουθία ταινίας ή κινούμενης εικόνας που δείχνει πώς συναρμολογείται μια συσκευή. Επομένως, χρειάζεστε μια ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση πολυμέσων (αρχείο κειμένου ή ήχου).

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου (κριτήριο επιτυχίας 1.2.1) ισχύει εάν στη σελίδα είναι ενσωματωμένα αρχεία ήχου ή σιωπηλά αρχεία βίντεο δηλαδή βωβή ταινία.

2. Έλεγχος 2.1. Μεταγραφή για αρχεία ήχου:
 1. Αναπαραγωγή του αρχείου ήχου στο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε εάν μεταφέρονται πληροφορίες (π.χ. μέσω φωνής σχολίου). Στη συνέχεια απαιτείται ηχητική περιγραφή.
 2. Ελέγξτε εάν προσφέρεται ηχητική περιγραφή.
 3. Ανοίξτε την ηχητική περιγραφή και ελέγξτε αν μεταφέρει το ίδιο περιεχόμενο με το αρχείο ήχου. Για αρχεία ήχου με διαφορετικές φωνές, τα ηχεία προσδιορίζονται στην ηχητική περιγραφή.
2.2. Εναλλακτικά μέσα για βουβές ταινίες ή ακολουθίες εικόνων
 1. Παίξτε το σιωπηλό αρχείο βίντεο δηλαδή βωβή ταινία στο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε εάν μεταφέρονται πληροφορίες.
 2. Ελέγξτε εάν προσφέρεται εναλλακτική λύση μέσων. Αυτό μπορεί να είναι μια έκδοση κειμένου (απευθείας ή μέσω συνδέσμου), ένα εναλλακτικό κομμάτι ήχου ή ένα πρόσθετο αρχείο ήχου.
 3. Καλέστε το εναλλακτικό μέσο και ελέγξτε αν μεταφέρει το ίδιο περιεχόμενο με τη βωβή ταινία ή τη σειρά εικόνων.
2.3. Έλεγχος της προσβασιμότητας της μεταγραφής ή του εναλλακτικού μέσου
 1. Ελέγξτε εάν η εναλλακτική λύση πολυμέσων προσφέρεται στο άμεσο περιβάλλον του αρχείου ήχου ή βίντεο.
 2. Εάν η εναλλακτική λύση μέσων βρίσκεται σε άλλη σελίδα: υπάρχει ουσιαστικός σύνδεσμος προς αυτήν στο άμεσο πλαίσιο του αρχείου ήχου ή βίντεο;

3. Σημειώσεις

Μια εναλλακτική λύση μέσων δεν είναι απαραίτητη εάν τα ίδια τα αρχεία ήχου ή βίντεο προσφέρονται ως συμπληρωματική εναλλακτική λύση μέσων (π.χ. γραπτές οδηγίες συναρμολόγησης που συμπληρώνονται από μια ακολουθία εικόνων των βημάτων που περιγράφονται). Η σύνδεση πρέπει να είναι σαφής, για παράδειγμα μέσω της άμεσης εγγύτητας των δύο εναλλακτικών μέσων ή μέσω μιας ουσιαστικής σύνδεσης.

Δεν είναι απαραίτητη η ακριβής αντιστοιχία μεταξύ του αρχείου ήχου ή του βουβού βίντεο και του εναλλακτικού μέσου, αλλά το ίδιο περιεχόμενο θα πρέπει να αναπαράγεται με κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση μεταγραφής πολλών φωνών (π.χ. διαλόγων), οι ομιλητές θα πρέπει να προσδιορίζονται στο κείμενο.

4. Αξιολόγηση

Δεν ικανοποιούνται πλήρως
 1. Υπάρχει εναλλακτική λύση πολυμέσων, αλλά η σύνδεση με το αντίστοιχο αρχείο ήχου ή το βωβού αρχείου βίντεο δεν είναι σαφής.
 2. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση πολυμέσων, αλλά δεν αναπαράγει πλήρως τα περιεχόμενα του αρχείου ήχου ή του βωβού αρχείου βίντεο.
Υποτίμηση του συνολικού αποτελέσματος

Η υποτίμηση είναι απαραίτητη εάν τα αρχεία ήχου ή τα βωβά αρχεία βίντεο προσφέρονται χωρίς εναλλακτικές λύσεις και ταυτόχρονα είναι κεντρικής σημασίας για τη χρήση της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης λόγω της μη προσβασιμότητας του περιεχομένου βίντεο ή από άτομα με προβλήματα ακοής λόγω της μη προσβασιμότητας του περιεχομένου ήχου.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Σύνθεση A11y WCAG 2.0

Συνθήκη 1.2.1 Εγγεγραμμένα αρχεία ήχου και βίντεο:

Για εγγεγραμμένα αρχεία μόνο ήχου και μόνο βίντεο (κριτήριο επιτυχίας 1.2.1) που δεν αποτελούν τα ίδια εναλλακτικά μέσα για το κείμενο και προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοια, πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα:

 • Για το περιεχόμενο των εγγεγραμμένων αρχείων ήχου: εναλλακτικές λύσεις κειμένου με ισοδύναμες πληροφορίες.
 • Για το περιεχόμενο των εγγεγραμμένων αρχείων βίντεο: εναλλακτικές λύσεις κειμένου ή κομμάτι ήχου με ισοδύναμες πληροφορίες.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Σύμφωνα με το Ally WCAG 2, η προϋπόθεση 1.1.1 "Περιεχόμενο μη κειμένου" στην περίπτωση των μέσων που βασίζονται στο χρόνο αφορά την παροχή σύντομων περιγραφικών εναλλακτικών κειμένων, τα οποία τα προσδιορίζουν εν συντομία όποτε δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσα που βασίζονται στο χρόνο. Αυτό είναι το θέμα του βήματος δοκιμής 1.1.1β «Εναλλακτικά κείμενα για γραφικά και αντικείμενα».

Αυτό το σημείο ελέγχου 1.2.1α, από την άλλη πλευρά, αφορά την παροχή ισοδύναμων εναλλακτικών λύσεων για καθαρό περιεχόμενο ήχου ή βίντεο.

Τέλος, το σημείο ελέγχου 1.2.3α αφορά την παροχή πρόσθετων ακουστικών περιγραφών για συγχρονισμένα βίντεο (δηλαδή βίντεο με κομμάτι εικόνας και ήχου). Πρόκειται για πρόσθετες ακουστικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο εικόνας που δεν έχει ήδη μεταδοθεί μέσω του σύγχρονου κομματιού ήχου.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήριες γραμμές Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές Τεχνικές HTML Τεχνικές