Σημείο ελέγχου 2.4.2 Κατανοητός τίτλος σελίδας

Τι ελέγχεται;

Οι τίτλοι των σελίδων περιγράφουν το περιεχόμενο των μεμονωμένων σελίδων και τον ιστότοπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφοροποίηση και την επιλογή ιστοσελίδων.

Γιατί ελέγχεται;

Οι τίτλοι των σελίδων αντιπροσωπεύουν τις σελίδες, για παράδειγμα σε λίστες με σελιδοδείκτες. Είναι σημαντικά για την πλοήγηση και τον προσανατολισμό σε ιστότοπους. Εάν ο ιστότοπος ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δε χρησιμοποιείται το στοιχείο <title>, ο προσανατολισμός επηρεάζεται. Δηλαδή, η λανθασμένη χρήση των στοιχείων αυτών. Ο μη περιγραφικός τίτλος σελίδας και επομένως λιγότερο ή και καθόλου κατανοητός.

Τα τυπογραφικά διακοσμητικά στοιχεία μπορεί να διαβαστούν δυνατά στους χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και ως εκ τούτου είναι ενοχλητικά.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

Προβολή τίτλου εγγράφου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης. Ο τίτλος περιγράφει το περιεχόμενο της μεμονωμένης σελίδας και ενδεχομένως και του ιστότοπου; Είναι κατάλληλο για διάκριση και επιλογή σελίδων;

Εάν οι σελίδες έχουν πλαίσια:
 • Ανοίξτε μεμονωμένα πλαίσια σε νέα καρτέλα ή παράθυρο.
 • Προβολή τίτλου σελίδας στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης. Έχουν οι σελίδες πλαισίου σημαντικούς τίτλους που προσδιορίζουν τον σκοπό ή το περιεχόμενο του πλαισίου; Είναι οι τίτλοι κατανοητοί;
3. Σημειώσεις

Ο τίτλος της σελίδας δε χρειάζεται να αντικατοπτρίζει τη διαδρομή από την αρχική σελίδα στην τρέχουσα σελίδα. Για παράδειγμα, ένας καλός τίτλος σελίδας "αντιπροσωπεύει" τη σελίδα σε μια λίστα σελιδοδεικτών. Επομένως, είναι λογικό να αναφέρουμε όχι μόνο το περιεχόμενο της σελίδας, αλλά και τον ίδιο τον ιστότοπο.

Η ονομασία του ιστότοπου τοποθετείται συνήθως στο δεύτερο μέρος του τίτλου. Στο πρώτο μέρος ονομάζουμε την ίδια τη σελίδα. Επομένως, είναι το πλαίσιο της σελίδας και ιδιαίτερα σημαντική η σημασιολογικά σωστή χρήση του τίτλου.

4. Αξιολόγηση Ικανοποιείται
 • Ο τίτλος της σελίδας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο διακριτικό, ατομικό όνομα για την αντίστοιχη σελίδα και στο γενικό όνομα του ιστότοπου. Συνήθως, είναι πάντα το ίδιο.
Δεν ικανοποιείται πλήρως
 • Το μεμονωμένο όνομα της σελίδας δεν έχει νόημα, δεν περιγράφει το περιεχόμενο της σελίδας.
 • Οι σελίδες πλαισίου δεν έχουν ουσιαστικούς τίτλους.
 • Οι τίτλοι των σελίδων περιέχουν τυπογραφική διακόσμηση (π.χ. ~~, ====)
Δεν ικανοποιείται
 • Ελλειπή ο τίτλος της σελίδας.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Ταξινόμηση του σταδίου δοκιμής σύμφωνα με το WCAG 2.1

Κατευθυντήριες γραμμές Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές Τεχνικές Τεχνικές HTML Αποτυχίες

Πηγές

Έννοια των τίτλων ιστοσελίδων σύμφωνα με το WCAG 2.1 Ειδικά οφέλη από το Σημείο ελέγχου 2.4.2:
 • Αυτό το κριτήριο ωφελεί όλους τους χρήστες, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίζουν γρήγορα και εύκολα εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα είναι σχετικές με τις ανάγκες τους.
 • Τα άτομα με προβλήματα όρασης θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα διαφοροποίησης του περιεχομένου όταν είναι ανοιχτές πολλές ιστοσελίδες.
 • Τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες, περιορισμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη και αναγνωστικές δυσκολίες επωφελούνται επίσης από την ικανότητα αναγνώρισης περιεχομένου από τον τίτλο του.
 • Αυτό το κριτήριο ωφελεί επίσης άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες των οποίων ο τρόπος λειτουργίας βασίζεται στον ήχο κατά την πλοήγηση μεταξύ ιστοσελίδων.