Όροι χρήσης » A11y WCAG Τεστ

1.1 προϋποθέσεις και Πληροφορίες

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας [EχΕΔ]. Ή ιστοσελίδα αυτή παρέχεται αποκλειστικά για την παρουσίαση της διαδικασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συμμόρφωσης ενός ιστότοπου. Σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.1. Στους επισκέπτες και τη εύρεση πληροφοριών σε σχέση με τον έλεγχο της συμμόρφωσης ενός ιστότοπου. Επίσης, την ανάρτηση απόψεων για θέματα σε σχέση με τον έλεγχο της συμμόρφωσης ενός ιστότοπου και για κανέναν άλλο σκοπό.

Οι όροι “εμείς“, “εμάς“, “δικό μας“ αναφέρονται στην εταιρεία [EχΕΔ]. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Αυτή ή ιστοσελίδα σας προσφέρεται υπό την προϋπόθεση τής αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων. Αλλά και προϋποθέσεων και σημειώσεων πού παρατίθενται παρακάτω (συλλογικά, ή «Συμφωνία»). Με την πρόσβαση στην / ή τη χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη συμφωνία.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα. Φροντίστε να επιστρέφετε περιοδικά σε αυτή τη σελίδα ώστε να επανεξετάζετε την πιο πρόσφατη έκδοση τής Συμφωνίας.

Διατηρούμαι το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε ή άλλως να τροποποιήσουμαι την συγια τη "A11y-WCAG Τεστ"μφωνία. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκτίθενται στην παρούσα, και ή διαρκής πρόσβασή σας ή χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας. Αυτο σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη ή τροποποιημένη συμφωνία.

1.2 Χρήση τής ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής τής Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες πού παρέχονται από εσάς στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις.

Ή αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά. Η γραπτή άδεια της εταιρείας [EχΕΔ] προηγείται. Για να ζητήσετε την σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία [EχΕΔ] στην εξής διεύθυνση:

1.2.1 Στοιχεία επικοινωνίας

1.3 Απαγορευεμένες δραστηριότητες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα καθώς και ή υποδομή πού χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, ανήκει της εταιρείας [EχΕΔ]. Συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, μηνύματα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, ή άλλο υλικό.

Συμφωνείτε να μη τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία πού λαμβάνονται από ή μέσω αυτής τής Ιστοσελίδας. Δηλαδή, να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα.

1.3.1 Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

  1. Χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό τής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.
  2. Αποκτάτε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper. Επίσης, αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνη τη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μου.
  3. Παραβιάζετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ αυτής τής Ιστοσελίδας. Παρακάμπτετε ή καταστρατηγείτε άλλα μέτρα πού λαμβάνονται για την πρόληψη ή τον περιορισμό τής πρόσβασης σε αυτήν την Ιστοσελίδα.
  4. Κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια πού επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μου, ένα αδικαιολόγειτο στην υποδομή μου.
  5. θέτετε deep-links σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής τής Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μου.
  6. Εμφανίζετε σε frame, ως mirror, ή ενσωματώνετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος αυτής τής Ιστοσελίδας. Αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μου.
  7. Επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, να επεξεργαστείτε σε οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού πού χρησιμοποιούνται από την εταιρεία [EχΕΔ] σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Επίσης, να κάνετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, ή αντίστροφη ανάπτυξη.

1.4 Κριτικές και σχόλια

Εκτιμούμαι τα σχόλιά σας. Παρακαλούμαι, έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου σε αυτήν την Ιστοσελίδα μέσω e-mail, αναρτήσεις σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων κριτικών για το "WCAG Τεστ", χορηγείτε σε εμάς [EχΕΔ]. Αλλά, και ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πού περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο και με δικαίωμα πλήρους εκχώρησης υποάδειας δικαίωμα. Σχετικά (α) χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημοσίευσης. Αλλά και δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφάνισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο. Σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον. Ακόμα και (β) χρήσης του ονόματος πού υποβάλλετε σε σχέση με το εν λόγω υποβαλλόμενο υλικό.

Αποδέχεστε ότι η εταιρεία [ΕχΕΔ] μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας με το πρόσωπό σας. Αλλά και τις κριτικές σας κατά την κρίση τους. Επιπλέον, παρέχετε σε εμας [EχΕΔ] το δικαίωμα να διώκουμε σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα. Επίσης και τα δικαιώματα της [EχΕΔ] στο υποβαλλόμενο υλικό παραβαίνοντας την παρούσα συμφωνία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το υποβαλλόμενο υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Εμείς "Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]" δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο πού αναρτάται. Αλλά και που αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή από τρίτον, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία. Και ούτε είναι η εταιρεία "Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]" υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, βλάβη τής φήμης πού ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Επίσης δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών.

1.5 Περιορισμός τής ευθύνης

Οι πληροφορίες πού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα. Η εταρεία Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ] δεν σγγυεται για την ακρίβεια, και απαλλάσσεται από την ευθύνη για κάθε σφάλμα. Επίσης άλλες ανακρίβειες πού σχετίζονται με τις πληροφορίες και την περιγραφή του "WCAG Τεστ". Και γενικά των θεμάτων πού απασχολούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

1.6 Σύνδεσμοι (links) σε ιστοσελίδων τρίτων

Ή Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες πού λειτουργούν υπό άλλους πλην της εταιρείας "Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]". Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα τους. Επίσης, για το απόρρητο ή άλλες πρακτικές των ιστοσελίδων αυτών.

Περαιτέρω, έγκειται σε εσάς να λαμβάνετε προφυλάξεις για να εξασφαλίζετε ότι οποιοιδήποτε σύνδεσμοι πού επιλέγετε. Το ιδιο ισχύει για λογισμικό πού μεταφορτώνετε (είτε από την Ιστοσελίδα αυτή είτε από άλλους ιστοχώρους). Είναι απαλλαγμένα από στοιχεία όπως ιούς, ελαττώματα και άλλα στοιχεία με περιεχόμενο πού καταστρέφει. Το ότι διατίθενται υπερσύνδεσμοι στις ιστοσελίδες αυτές δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμέ το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες αυτές. Αλλά ούτε ότι συνδεόμαστε με τους διαχειριστές τους.

1.7 Πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα τής Ιστοσελίδας αυτής είναι πνευματική ιδιοκτησία της [EχΕΔ]. Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ] © 2024. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ή φράση "A11y Τέστ" που εμφανίζετε στην Ιστοσελίδα αυτή είναι καταχωρημένα σήματα και/ή σήματα χρήσης της εταιρείας [EχΕΔ]. Επομένως δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλο ή εν μέρει. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας [EχΕΔ].

1.8 Γενικά

Ή Ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί υπό νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελβετία. Με την παρούσα συναινείτε στην υπαγωγή στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων τής Ελβετίας. Και αποδέχεστε την ορθότητα και την καταλληλότητα των διαδικασιών στα δικαστήρια αυτά. Για όλες τις διαφορές πού ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση τής Ιστοσελίδας αυτής.

Συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις κατά της εταιρείας [EχΕΔ] και προκύπτουν με την χρήση τής Ιστοσελίδας θα επιλύονται σε αρμόδιο δικαστήριο. Το οποίο ευρίσκεται στην Ελβετία. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στον βαθμό πού το εφαρμοστέο δίκαιο στην χώρα τής διαμονής σας απαιτεί την εφαρμογή άλλου δικαίου. Και/ή δικαιοδοσίας πού δεν μπορεί άλλως να αποκλεισθεί με σύμβαση.

Ή παρούσα συμφωνία αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ υμών και της εταιρείας [EχΕΔ] σχετικά με την Ιστοσελίδα αυτή. Και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη επικοινωνία ή πρόταση, είτε έγινε ηλεκτρονικά, είτε προφορικά, ή εγγράφως, μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας [EχΕΔ]. Αναφορικά με την Ιστοσελίδα αυτή. ‘Εντυπη μορφή τής Συμφωνίας και οποιασδήποτε ανακοίνωσης δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε ένδικες ή διοικητικές διαδικασίες. Πού βασίζονται ή σχετίζονται με την Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους. Όπως άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία πού δημιουργούνται στο πρωτότυπο και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διατίθενται στην γλώσσα τής Ιστοσελίδας. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους δηλώνετε την συμφωνία σας δεν θα αποθηκεύονται ατομικώς από την εταιρεία [EχΕΔ].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

24 Μαΐου 2024