Σημείο ελέγχου 1.3.1(b)HTML δομικά στοιχεία για λίστες

Τι ελέγχεται;

Τα δομικά στοιχεία HTML για λίστες (ul, ol και ούτω καθεξής) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σήμανση λιστών στη σελίδα. Είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.3.1(b) HTML δομικά στοιχεία για λίστες.

Γιατί ελέγχεται;

Τα HTML δομικά στοιχεία για λίστες διασφαλίζουν ότι η δομή μιας σελίδας είναι καθορισμένη και προσβάσιμη σε αφηρημένο επίπεδο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση.

Οι χρήστες που δεν τους αρέσει η προεπιλεγμένη οπτική παρουσίαση των στοιχείων στη σελίδα μπορούν ακόμα να βρουν τον δρόμο τους ή να χρησιμοποιήσουν τη δική τους, πιο κατάλληλη παρουσίαση.

Πιθανές εφαρμογές δομικών στοιχείων για λίστες:
 • Παράλειψη λιστών ή καταχωρήσεων λίστας (χρήστες αναγνώστη οθόνης).
 • Οι λίστες μπορούν να αντιπροσωπεύουν επαρκώς ιεραρχικές δομές.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου δηλαδή Κριτήριο επιτυχίας 1.3.1(b), ισχύει εάν η σελίδα περιέχει στοιχεία που είναι λίστες σε εμφάνιση ή λειτουργία. Αυτό συμβαίνει συχνά με ιστότοπους που έχουν ως έμφαση την πληροφόρηση.

Εφόσον ελέγχεται επίσης η ακατάλληλη χρήση απο τα HTML δομικά στοιχεία για λίστες. Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα εάν η σελίδα περιέχει στοιχεία που έχουν επισημανθεί ως λίστες.

2. Έλεγχος

 • Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
 • Στο επιπρόσθετο Web Accessibility Toolbar επιλέξτε Structure > List Items.
 • Ελέγξτε εάν όλες οι λίστες, συμπεριλαμβανομένων των μενού, επισημαίνονται με τα προβλεπόμενα HTML δομικά στοιχεία για λίστες (ul, ol, dl).
 • Ελέγξτε εάν η σήμανση λιστών χρησιμοποιείται για στοιχεία που δεν είναι λίστες.

3. Σημειώσεις

Δεν έχει σκοπό να κρίνει εάν τα κείμενα που περιέχονται στον ιστότοπο θα μπορούσαν να παρουσιάζονται καλύτερα σε μορφή λίστας. Ο μόνος σκοπός είναι να ελέγξετε εάν οι υπάρχουσες, αναγνωρίσιμες λίστες επισημαίνονται ανάλογα.

Μπορείτε συνήθως να αναγνωρίσετε τις λίστες από τον τρόπο εμφάνισης τους στην οθόνη. Ξεχωρίζουν ξεκάθαρα από τις κανονικές ενότητες κειμένου; Συχνά έχουν εσοχές και οι καταχωρήσεις της λίστας συνήθως προηγούνται από κουκκίδες ή αριθμούς.

Επιλογές λίστας για μενού είναι πάντα λίστες, ανεξάρτητα από το πώς έχουν σχεδιαστεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται ως κατάλογοι δηλαδή λίστες. Οι λίστες ορισμών χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σήμανση γλωσσάριων.

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπου δεν απαιτείται βραβείο ως λίστα:
 • Η ιχνηλάτηση "Εδώ βρισκόσαστε" στο επάνω μέρος της σελίδας. Εάν έχει επισημανθεί ως λίστα, χρειάζεται μια (πιθανώς κρυφή) επικεφαλίδα όπως "Διαδρομή σελίδας", "Εδώ βρισκόσαστε", ή "Διαδρομή πλοήγησης", ώστε οι χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να μπορούν να τα ξεχωρίζουν από άλλα μενού.
 • Η οριζόντια επιλογή σελίδας (μενού περιήγησης) στο κεφάλι και το πόδι, για παράδειγμα για άρθρα πολλών σελίδων.
 • Γραμμές επιλογής με σειριακές εγγραφές, όπως αλφαβητικά λήμματα (Α-Ω) σε γλωσσάρια ή γραμμή επιλογής με έτη.
 • Ομάδες διαφορετικών τύπων συνδέσμων με τρία ή λιγότερα στοιχεία στο υποσέλιδο. Για παράδειγμα, "Νομικά" και "Όροι χρήσης".

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
 • Όλες οι λίστες, συμπεριλαμβανομένων των μενού, επισημαίνονται με HTML δομικά στοιχεία για λίστες που κάνει η γλώσσα διαθέσιμα.
Δεν ικανοποιείται πλήρως
 • Τα μενού δεν επισημαίνονται με HTML δομικά στοιχεία για λίστες.
 • Η διαδρομή σελίδας (ιχνηλάτηση ή breadcrumb) επισημαίνεται ως λίστα, αλλά δεν έχει επικεφαλίδα.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήριες γραμμές Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές HTML τεχνικές Client-side Scripting τεχνικές Αποτυχίες

Πηγές

Προσανατολισμός σε λίστες

Οι ταξινομημένες λίστες βοηθούν τους μη οπτικούς χρήστες να πλοηγηθούν. Οι μη οπτικοί χρήστες μπορεί να "χαθούν" σε λίστες, ειδικά σε ένθετες λίστες και σε εκείνες που δεν υποδεικνύουν το συγκεκριμένο επίπεδο φωλιάς για κάθε στοιχείο λίστας. Έως ότου οι πράκτορες χρήστη παρέχουν ένα μέσο για τον ξεκάθαρο προσδιορισμό του πλαισίου της λίστας (π.χ. υποστηρίζοντας το ψευδοστοιχείο «:before» στο CSS2), οι προγραμματιστές περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδείξεις με βάση τα συμφραζόμενα στις λίστες τους.

Για τις αριθμημένες λίστες, οι σύνθετοι αριθμοί είναι πιο ενημερωτικοί από τους απλούς αριθμούς. Έτσι, μια λίστα με αριθμό "1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2, 2.1," παρέχει περισσότερο πλαίσιο από την ίδια λίστα χωρίς σύνθετους αριθμούς.

Πηγή: https://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Τα μενού που έχουν σχεδιαστεί με γραφικά κειμένου πρέπει επίσης να επισημαίνονται ως λίστες;

Τα γραφικά κειμένου είναι κυρίως προβληματικά για χρήστες με προβλήματα όρασης επειδή είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο κείμενο, από την άλλη πλευρά, δεν έχει μεγάλη σημασία αν έχετε ένα "πραγματικό" κείμενο ή ένα εναλλακτικό κείμενο μπροστά σας. Το κυριότερο είναι ότι είναι δομημένο.

Η απαίτηση για αποφυγή γραφικών κειμένου και η ζήτηση για λίστες για μενού είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Τα μενού που έχουν σχεδιαστεί με γραφικά κειμένου πρέπει επίσης να επισημαίνονται ως λίστες.