Ευρετήριο λέξεων-κλειδιών του ιστότοπου

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το ευρετήριο λέξεων-κλειδιών του ιστότοπου είναι η γραμμική διάταξη ονομασιών ή όρων. Όπως βασικοί στόχοι, συμβουλευτικές τεχνικές και κριτήρια επιτυχίας σχετικά του πρότυπου WCAG 2.1. Αλλά και αναφορές σε αποσπάσματα (κείμενο) στα οποία χρησιμοποιούνται ή επεξηγούνται αυτοί οι όροι. Λοιπόν, είναι μια αλφαβητική λίστα με τους σημαντικότερους όρους και ονομασίες του ιστότοπου μου. Τώρα, αυτοι σχετίζονται θεματικά μεταξύ τους. Απλώς μια δομή δεδομένων για πιο γρήγορη εύρεση πληροφοριών στον ιστότοπό μου.

Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη σημασία στην ευρετηρίαση του περιεχομένου. Σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις τίθενται από αυτούς που τις πραγματοποιούν. Για να μπορέσουμε να εικονογραφήσουμε καλύτερα το θέμα «A11y WCAG Τεστ». Ωστόσο, αυτό το ευρετήριο έχει σκοπό να δώσει στον επισκέπτη την ευκαιρία να βρει γρήγορα πληροφορίες. Για αυτόν το λόγο πρώτα και κύρια, χρησιμοποιούνται γενικοί και δευτερεύοντες όροι καθώς και συνώνυμα. Οι αναφορές σε συνώνυμους όρους χρησιμοποιούνται επίσης για τη διευκόλυνση της αναζήτησης.

1.Παράδειγμα: Kαμία αλληλεπίδραση και όμως απολαμβάνω. Ερμηνεία >> Δεδομένα δεν εξυπηρετούν απλώς σκοπούς πληροφόρησης και δεν απαιτούν πάντα αλληλεπίδραση. Βλέπε >> Σημείο ελέγχου 1.2.9 - Μόνο ήχος (Ζωντανός). 2.Παράδειγμα: Από την κορυφή μιας στήλης προς τη βάση της. Ερμηνεία >> Λογική σειρά ανάγνωσης που απαιτείται για την κατανόηση του νοήματος. Βλέπε >> Σημείο ελέγχου 1.3.2 - Ακολουθία με νόημα.

Έννοια ευρετηρίων και η χρήση τους σε ιστότοπους

Ειναι μια δομή δεδομένων για γρήγορη εύρεση πληροφοριών (στα Αγγλικά) σε έναν ιστότοπο. Απλώς, διευκολύνουν τον επισκέπτη για τη καλύτερη και πιο σύντομη κατανόηση τους. Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ ΕχΕΔ ]: Ένα ευρετήριο χωρίς ιστότοπο ήταν μερικές φορές χρήσιμο για εμάς, αλλά ένας ιστότοπος χωρίς ευρετήριο ποτέ.

Αντιληπτό περιεχόμενο

Λειτουργικό περιεχόμενο

Κατανοητό περιεχόμενο

Συμβατό περιεχόμενο