Σημείο ελέγχου 2.1.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ποντίκι

Τι ελέγχεται;

Ο ιστότοπος πρέπει επίσης να λειτουργεί χωρίς ποντίκι. Μόνο με το πληκτρολόγιο λοιπόν, για να χρησιμοποιηθεί. Είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 2.1.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ποντίκι.

Γιατί ελέγχεται;

Η λειτουργία πρέπει να είναι δυνατή ανεξάρτητα από τη συσκευή. Αυτό σημαίνει: Πρέπει να είναι δυνατό τόσο με το ποντίκι όσο και με το πληκτρολόγιο. Άλλες ειδικές συσκευές συμπεριφέρονται επίσης σαν ποντίκι ή πληκτρολόγιο.

Συνήθως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία του πληκτρολογίου, επειδή η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου εργάζεται με το ποντίκι, επομένως αυτό είναι συχνά το μόνο πράγμα που λαμβάνεται υπόψη.

Για παράδειγμα, πολλά άτομα με περιορισμένες κινητικές δεξιότητες ή τυφλοί βασίζονται στη λειτουργία του πληκτρολογίου.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο tab για κύλιση στους συνδέσμους και τα στοιχεία φόρμας.
 3. Ελέγξτε εάν είναι δυνατή η πρόσβαση και η χρήση όλων των βασικών συνδέσμων και στοιχείων φόρμας. Η διατήρηση της εστίασης δεν πρέπει να ενεργοποιεί αυτόματες αλλαγές περιβάλλοντος (όπως αναδυόμενα παράθυρα ή αυτόματη υποβολή φόρμας).
 4. Εάν η σελίδα περιέχει στοιχεία που μοιάζουν με στοιχεία ελέγχου, αλλά δεν ελέγχονται με το πλήκτρο tab, ελέγξτε εάν αυτά τα στοιχεία αντιδρούν στο ποντίκι (π.χ. με κίνηση, μεγέθυνση, εμφάνιση πρόσθετου περιεχομένου).
 5. Εάν η σελίδα περιέχει περιοχές με δυνατότητα κύλισης, το αόρατο περιεχόμενο αυτών των περιοχών θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμο μέσω του πληκτρολογίου.
 6. Ανοίξτε τη σελίδα στον Chrome και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

3. Σημειώσεις

3.1. Γενικές πληροφορίες
 • Για παράδειγμα, οι λειτουργίες που προσφέρονται ήδη από το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. "κλείσιμο παραθύρου") μπορεί να είναι ασήμαντες.
 • Λειτουργικά προβλήματα προκαλούνται συνήθως από τη χρήση JavaScript. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με ενεργοποιημένη τη JavaScript.
 • Ο εξεταστής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται και πρέπει να γνωρίζει ποια πλήκτρα και συνδυασμοί πλήκτρων προορίζονται για τη λειτουργία του πληκτρολογίου. Σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο:

  • Για τα πεδία των φορμών ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση του πλήκτρου tab στον Internet Explorer, παρόλο που έχουν επισημανθεί σωστά. Εάν το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης δεν έχει εστίαση, δεν μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ σε αυτό και στη συνέχεια να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο. Αντίθετα, η εστίαση πρέπει να μετακινηθεί στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (F6).

  • Οι λίστες επιλογής χωρίς κουμπί υποβολής που ανταποκρίνονται στο "onchange" δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον Internet Explorer χρησιμοποιώντας μόνο τα πλήκτρα με τα βελάκια, καθώς η πρώτη επιλογή λίστας ενεργοποιείται πάντα. Για να περιηγηθείτε σε τέτοιες λίστες επιλογών, πρέπει πρώτα να τις ανοίξετε με τη συντόμευση πληκτρολογίου "Alt + κάτω βέλος". Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε στις επιλογές και να πατήσετε Enter για να επιλέξετε μια επιλογή.

 • Για να παρέχετε υποστήριξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επιπρόσθετο Web Accessibility Toolbar για να εμφανίσετε προγράμματα χειρισμού συμβάντων (Eventhandler) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλήματα με τη λειτουργία του πληκτρολογίου. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται όλοι οι χειριστές συμβάντων (Eventhandler) η εμφάνιση της γραμμής εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ένδειξη προβλημάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλα εργαλεία για αυτό. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται επίσης οι χειριστές συμβάντων (Eventhandler) που δημιουργούνται δυναμικά.

 • Η χρήση του πληκτρολογίου δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς η ίδια με τη χρήση του ποντικιού. Για παράδειγμα, δεν είναι ελάττωμα εάν είναι δυνατή η πρόσβαση σε συνδέσμους σε βάθος σε ένα βήμα χρησιμοποιώντας το ποντίκι μέσω αναδυόμενων μενού, αλλά απαιτούνται πολλά βήματα για την πρόσβαση στις σχετικές σελίδες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

 • Για αυτό το σημείο ελέγχου, η σειρά με την οποία γίνεται πρόσβαση σε συνδέσμους και στοιχεία φόρμας είναι άσχετη.
3.2. Σημειώσεις για παγίδες πληκτρολογίου
 • Τα αντικείμενα Flash είναι εύκολα προσβάσιμα και βασίζονται μόνο στον Internet Explorer και όχι στον Firefox. Ενώ σε παλαιότερες εκδόσεις του Firefox δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αντικείμενο Flash με το πληκτρολόγιο και επομένως δε δημιουργούσε παγίδα πληκτρολογίου, από την έκδοση 4 του Firefox, το αντικείμενο Flash μπορεί να προσεγγιστεί αλλά δεν είναι πλέον δυνατή η έξοδος με το πληκτρολόγιο.
 • Κατά την ενσωμάτωση maps μέσω των Google map, οι παγίδες πληκτρολογίου εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox υπό ορισμένες συνθήκες, δηλαδή όταν ολόκληρος ο χάρτης δεν περιλαμβάνεται στην ορατή περιοχή. Αυτό θεωρείται σφάλμα του προγράμματος περιήγησης και δεν οδηγεί σε αφαίρεση πόντων.
3.3. Σημείωση για τις Drag-and-Drop-λειτουργίες

Πρέπει επίσης να προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πληκτρολόγιο για σημαντικές λειτουργίες όπως Drag-and-Drop.

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
 • Κατ' αρχήν, όλο το βασικό περιεχόμενο και οι λειτουργίες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λειτουργούν στον Internet Explorer, τον Firefox και τον Chrome.
Δεν ικανοποιείται πλήρως
 • Κατ' αρχήν, όλο το βασικό περιεχόμενο και οι λειτουργίες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λειτουργούν στον Internet Explorer, τον Firefox και τον Chrome. Ωστόσο, η σελίδα περιέχει λίστες επιλογών που ενεργοποιούν αλλαγές περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος χειρισμού συμβάντων onchange.
 • Ορισμένο περιεχόμενο, όπως περιοχές κάτω από τις καρτέλες (tabpanel widgets), είναι προσβάσιμο μόνο με τα πλήκτρα βέλους και όχι με το πλήκτρο tab.
Δεν ικανοποιείται
 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ή ο χειρισμός του βασικού περιεχομένου και των λειτουργιών με το πληκτρολόγιο στον Internet Explorer, ή τον Firefox ή και τον Chrome.
 • Η χρήση του Flash δημιουργεί μια παγίδα πληκτρολογίου.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση A11y WCAG 2.0

2.1.1 Λειτουργικότητα πληκτρολογίου

Ολόκληρη η λειτουργικότητα του περιεχομένου πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μέσω διεπαφής πληκτρολογίου χωρίς να χρειάζεται να τηρούνται συγκεκριμένες χρονικές απαιτήσεις για μεμονωμένες πληκτρολογήσεις. Αυτό δεν ισχύει εάν η υποκείμενη συνάρτηση απαιτεί είσοδο που εξαρτάται όχι μόνο από τα τελικά σημεία αλλά και από την πορεία της κίνησης του χρήστη.

2.1.2 Χωρίς παγίδα πληκτρολογίου

Εάν η εστίαση πληκτρολογίου μπορεί να μετακινηθεί σε ένα στοιχείο της σελίδας χρησιμοποιώντας μια διεπαφή πληκτρολογίου, η εστίαση πρέπει επίσης να απομακρυνθεί από αυτό το στοιχείο χρησιμοποιώντας τη διεπαφή πληκτρολογίου. Εάν απαιτούνται περισσότερα από τα τυπικά πλήκτρα βέλους ή καρτέλας για αυτό, οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη μέθοδο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση της εστίασης.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

 • Αυτό το βήμα δοκιμής αφορά το εάν οι λειτουργίες και οι σύνδεσμοι μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν μέσω του πληκτρολογίου.
 • Για στοιχεία που δημιουργούνται από σενάρια ή εμφανίζονται μέσω σεναρίων (π.χ. αναδιπλούμενα κείμενα ή lightbox), η λογική σειρά στον πηγαίο κώδικα είναι το αντικείμενο του σημείο ελέγχου 1.3.2.
 • Η επισήμανση εστίασης είναι το θέμα του σημείο ελέγχου 2.4.7 "Τρέχουσα θέση εστίασης πάντα ορατή".
 • Η λογική σειρά εστίασης αξιολογείται στο 2.4.3 "Συνεπής σειρά για λειτουργία πληκτρολογίου".

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές HTML τεχνικές Scripting τεχνικές Flash τεχνικές Αποτυχίες

Πηγές

WCAG 2.0 για χρηστικότητα πληκτρολογίου

Εάν όλες οι λειτουργίες μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, μπορεί να επιτευχθεί από χρήστες πληκτρολογίου, με είσοδο ομιλίας (που δημιουργεί είσοδο πληκτρολογίου), με ποντίκι (χρησιμοποιώντας πληκτρολόγια οθόνης) και από μια μεγάλη ποικιλία βοηθητικών τεχνολογιών που δημιουργούν προσομοιωμένα πλήκτρα ως παραγωγή τους. Καμία άλλη φόρμα εισαγωγής δεν έχει αυτήν την ευελιξία ή δεν υποστηρίζεται και λειτουργεί καθολικά από άτομα με διαφορετικές αναπηρίες, εφόσον η είσοδος του πληκτρολογίου δεν εξαρτάται από το χρόνο.

Σημειώστε ότι η παροχή καθολικής εισόδου πληκτρολογίου δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποστηρίζονται άλλοι τύποι εισόδου. Η βελτιστοποιημένη είσοδος ομιλίας, η βελτιστοποιημένη είσοδος ποντικιού/δείκτη κλπ., είναι επίσης καλές. Το κλειδί είναι να παρέχεται επίσης είσοδος και έλεγχος από το πληκτρολόγιο.

Ορισμένες συσκευές δε διαθέτουν εγγενή πληκτρολόγια. Για παράδειγμα, PDA ή κινητό τηλέφωνο. Εάν, ωστόσο, αυτές οι συσκευές έχουν δυνατότητα περιήγησης στο Web, θα έχουν κάποιο μέσο δημιουργίας κειμένου ή «πληκτρολογήσεων». Αυτή η οδηγία χρησιμοποιεί τον όρο "διεπαφή πληκτρολογίου" για να αναγνωρίσει ότι το περιεχόμενο Ιστού πρέπει να ελέγχεται από πληκτρολογήσεις που μπορεί να προέρχονται από πληκτρολόγιο, εξομοιωτή πληκτρολογίου ή άλλο υλικό ή λογισμικό που δημιουργεί εισαγωγή πληκτρολογίου ή κειμένου.

Πηγή: Keyboard Accessible: Understanding Guideline 2.1

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το onchange αντί για ένα κουμπί υποβολής για λίστες επιλογής;

Είναι βολικό για τους χρήστες του ποντικιού εάν η λειτουργία που έχει επιλεγεί σε μια λίστα επιλογής (στοιχείο επιλογής) εκτελείται αμέσως. Γλιτώνετε από το να κάνετε κλικ στο κουμπί αποστολής. Αυτή η τεχνική είναι δύσκολη για τους χρήστες πληκτρολογίου, επειδή όταν ανοίγουν τη λίστα στον Internet Explorer με το πλήκτρο βέλους, η λειτουργία πίσω από την πρώτη καταχώριση λίστας ενεργοποιείται ακούσια.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, τέτοιες λίστες επιλογής μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με το πληκτρολόγιο στον Internet Explorer. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε τον σωστό συνδυασμό πλήκτρων ("ALT + κάτω βέλος" για να ανοίξετε τη λίστα).

Οι έμπειροι χρήστες πληκτρολογίου γνωρίζουν πώς να ανοίγουν λίστες επιλογής χωρίς να ενεργοποιούν, η χρήση αυτής της τεχνικής δεν αποτελεί εμπόδιο για αυτούς.

Αυτό είναι προβληματικό για περιστασιακούς χρήστες πληκτρολογίου που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λίστες επιλογής χωρίς κουμπί υποβολής.