Σημείο ελέγχου 1.3.1(d) Περιεχόμενο δομημένο

Τι ελέγχεται;

Οι παράγραφοι και οι ομάδες στοιχείων φόρμας επισημαίνονται με κατάλληλα δομικά στοιχεία. Το περιεχόμενο δομημένο είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιείται. Βέβαια, σχετικά της προσβασιμότητας και όχι μόνο. Οι επισημάνσεις στα κείμενα επισημαίνονται με το στοιχείο strong ή em. Επίσης, είναι το δομημένο περιεχόμενο αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.3.1(d).

Γιατί ελέγχεται;

Η διαίρεση σε μικρότερες μονάδες καθιστά ευκολότερη τη χρήση και την κατανόηση.

Η χρήση των διαθέσιμων δομικών στοιχείων HTML διασφαλίζει ότι αυτή η διαίρεση είναι καθορισμένη και προσβάσιμη σε αφηρημένο επίπεδο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση. Οι χρήστες που δεν τους αρέσει η προεπιλεγμένη οπτική παρουσίαση των στοιχείων στη σελίδα μπορούν ακόμα να βρουν τον δρόμο τους ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους, πιο κατάλληλη παρουσίαση.

Τα σημασιολογικά στοιχεία strong ή em δε σχετίζονται με την οθόνη. Όπως b, i ή μια οπτική επισήμανση η οποία υλοποιείται μόνο με CSS.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν υπάρχουν παράγραφοι ή οπτικά διαχωρισμένες ομάδες πεδίων φόρμας στη σελίδα.

2. Έλεγχος

2.1 Ελέγξτε με σελιδοδείκτη (Bookmarklet)
 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
 2. Ανοίξτε τα περιεχόμενα του σελιδοδείκτη με δομημένο τρόπο.
 3. Ελέγξτε εάν οι παράγραφοι σημειώνονται με p.
 4. Ελέγξτε εάν οι οπτικά διαχωρισμένες ή λογικά συνδεδεμένες ομάδες στοιχείων φόρμας είναι δομημένες σωστά χρησιμοποιώντας fieldset ή επικεφαλίδες.
 5. Ελέγξτε εάν οι τονισμοί στα κείμενα επισημαίνονται με strong ή em.
2.2 Μη αποδεκτή χρήση τυπογραφικών χαρακτήρων
 1. Ελέγξτε εάν χρησιμοποιούνται κενά ( ) για τη μορφοποίηση κειμένου. Για παράδειγμα, για τη δημιουργία στηλών.
 2. Ελέγξτε εάν τυπογραφικοί χαρακτήρες, όπως σειρές παυλών, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών.
2.3 Δομή των λιστών επιλογής

Εάν οι λίστες επιλογής (select) περιέχουν ξεχωριστές ομάδες επιλογών. Αυτές επισημαίνονται με optgroup. Ελέγξτε το με το επιπρόσθετο Web Developer Toolbar > Information > Display Element Information > Children.

3. Σημειώσεις

 • Ο στόχος δεν είναι να αξιολογηθεί εάν η υπάρχουσα, ορατή δομή της σελίδας έχει νόημα, αλλά μόνο εάν έχει υλοποιηθεί με κατάλληλα δομικά στοιχεία HTML. Είναι απαραίτητο για δομημένο περιεχόμενο και αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 1.3.1(d).
 • Η χρήση δομικών στοιχείων HTML για πίνακες, επικεφαλίδες, λίστες και εισαγωγικά καλύπτεται ήδη από άλλα σημεία ελέγχου.
 • Το περιεχόμενο των iframes ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλο περιεχόμενο σελίδας. Για να γίνει αυτό, το iframe μπορεί να χρειαστεί να φορτωθεί σε νέο παράθυρο.

4. Αξιολόγηση

Ικανοποιείται
 • Όλες οι παράγραφοι σημειώνονται με p. Οπτικά διαχωρισμένες ομάδες στοιχείων φόρμας είναι δομημένες με κατάλληλα στοιχεία HTML. Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία strong ή em για επισήμανση του κειμένου.
Δεν ικανοποιείται πλήρως
 • Για τις παραγράφους, χρησιμοποιούνται διπλές αλλαγές γραμμής (br) αντί για p.
 • Τα κενά ( ) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στηλών.
 • Οι λίστες ιεραρχικής επιλογής είναι δομημένες με Dummy εγγραφές ή εσοχές με κενά ή παύλες αντί με optgroup.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύνφωνα με το WCAG 2.0

Καταυθυντήρια γραμμή Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές HTML τεχνικές Αποτυχίες

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Το αν το περιεχόμενο των στοιχείων fieldset και legend μαζί με τις συνδεδεμένες ετικέτες των πεδίων φόρμας (label) έχει νόημα, ελέγχεται στο σημείο ελέγχου (Κριτήριο επιτυχίας) 3.3.2 "Ετικέτες ή οδηγίες για πεδία φόρμας" .

Τα άλλα σημεία ελέγχου που σχετίζονται με τη δόμηση είναι:

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Γιατί να μην χρησιμοποιείται το b and i; Δεν ταξινομούνται ως «μη αποδεκτά»;

Αν και τα b και i δεν ταξινομούνται ως «μη αποδεκτά», σχεδόν πάντα έρχονται σε αντίθεση με την απαίτηση για περιεχόμενο και παρουσίαση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν - αλλά όχι εάν το κείμενο πρέπει να επισημανθεί για λόγους περιεχομένου. Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα όταν τα αποσπάσματα κειμένου έχουν έντονη γραφή ή πλάγια γραφή στο συνεχές κείμενο.

Όταν επισημαίνετε κείμενο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία b και i, λέτε μόνο κάτι για την εμφάνιση της γραμματοσειράς (έντονη ή πλάγια γραφή), αλλά όχι για το νόημα του περιεχομένου. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των διαδοχικών φύλλων στίλ (CSS). Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται η ιδιότητα με τη τιμή font-weight:bold. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως με τη χρήση των στοιχείων b και i. Το περιεχόμενο λαμβάνει έντονη ή πλάγια γραφή, αλλά δεν "λέει" κάτι για το νόημα του περιεχομένου.

Τώρα, η χρήση των στοιχείων strong και em είναι ανεξάρτητα απο την παρουσίαση. Οι φυλλομετρητές εμφανίζουν το περιεχομένο με έντονη ή πλάγια γραφή. Άλλα λογισμικά επεξεργἀζουν διαφορετικά το περιεχομένο αυτων των στοιχείων. Για παράδειγμα, πιο έντονη φωνή.