Νομικά » A11y WCAG Τεστ

Υπεύθυνοι του περιεχομένου

Διεύθυνση:

Σχεδιασμός και τεχνική υλοποίηση

Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ] - A11y-WCAG Τεστ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Είδος και τρόπος συλλογής

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγομαι »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]« αποτελούνται από τα ακόλουθα. Εκείνα που ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνει την φόρμα του ιστότοπου. Αυτά που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας και παραγγελίας. Καθώς και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η [Internet Protocol] IP διεύθυνση. Αλλά και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

Επιπλέον, επεξεργάζομαι δεδομένα που λαμβάνει από τον χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν που επισκέπτονται τον ιστότοπό μου. Cookies, αρχεία καταγραφής (διεύθυνση [Internet Protocol] IP ή άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά).

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Έχει και κατά συνέπεια για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της υπηρεσίας. Αλλά και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές νομικές διατάξεις.

Χρήση Δεδομένων

Εμείς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]« χρησιμοποιούμαι τα δεδομένα που συλλέγομαι για τροποποιήσεις των υπηρεσιών. Επίσης, για να βελτιώσει την επίδοση του ιστότοπου μου. Αλλά και για αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικού. Εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τους χρήστες δεν παρεμβαίνω στα δεδομένα του χρήστη. Για παράδειγμα, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λ.π.). Επίσης, εμείς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]« δεν τα αλλάζομαι, αποκαλύπτομαι, παρέχομαι πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθούμαι σε τρίτους. Εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο. Παρά μόνο τα αποθηκεύω στον διακομιστή μου. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο τον χρήστη.

Ασφάλεια

Εμείς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]«, με διαρκείς ελέγχους, στοχεύοντας να διασφαλίσου μαι την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας. Για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς). Αλλά και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών.

Δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας. Εμείς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]« δεν μπορούμε να διασφαλίσομαι πλήρως πως οι προσπάθειές μου κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Όσον αφορά τον ιστότοπο και τον πάροχο φιλοξενίας.

Συναφώς δεν ευθύνομαι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών. Επίσης, επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αλλά και μέτρα προστασίας του συστήματος και του λογαριασμού του.

Γενικά

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στη

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει εμάς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]«. Και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μου, γραπτώς ή προφορικώς. Κάθε πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων. Ουσιαστικά οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσω. Από άλλον χρήστη ή από τρίτο.

Εμείς »Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο [ΕχΕΔ]« δεσμεύομαι πως θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσω το πρόβλημα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.