#Σημείο ελέγχου 2.4.5 Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης

Τι ελέγχεται;

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 2.4.5 Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης.

Γιατί ελέγχεται;

Οι χρήστες προτιμούν διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο. Ορισμένοι βασίζονται σε μενού ιεραρχικής πλοήγησης, άλλοι χρησιμοποιούν το χάρτη ιστότοπου (Sitemap) και άλλοι προτιμούν μια λειτουργία αναζήτησης. Ειδικά οι χρήστες με προβλήματα όρασης μπορούν συχνά να βρουν το επιθυμητό περιεχόμενο πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό αναζήτησης.

Συνεπώς, ο ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν ο ιστότοπος είναι προσανατολισμένος στις πληροφορίες και αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδα.

2. Έλεγχος

 1. Ελέγξτε τον ιστότοπο με βάση τις υπάρχουσες διαδρομές πρόσβασης. Οι κοινές διαδρομές πρόσβασης είναι:
  • Σταθερά διαθέσιμα μενού πλοήγησης (π.χ. βασικό μενού)
  • Επισκόπηση όλων των ιστοσελίδων ενός ιστότοπου (Sitemap δηλαδή χάρτης ιστότοπου)
  • Λειτουργία αναζήτησης (μέσω ενός πεδίου εισαγωγής αναζήτησης ή μέσω συνδέσμου σε μια κεντρική σελίδα αναζήτησης)
  • Όλες οι σελίδες του ιστότοπου συνδέονται από την αρχική σελίδα ή συνδέονται σε κάθε σελίδα του ιστότοπου. Μόνο για μικρούς ιστότοπους είναι η λύση κατάλληλη.
  • Διαδοχική σύνδεση όλων των σελίδων (κατάλληλη μόνο για μικρούς ιστότοπους ή για ιστότοπους όπου είναι λογικό να προβάλλονται οι σελίδες με συγκεκριμένη σειρά).
  • Σελίδες που δημιουργήθηκαν ως μέρος μιας διαδικασίας (όπως το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής).
 2. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαδρομές πρόσβασης, όπως ένα μενού ιεραρχικής πλοήγησης και μια λειτουργία αναζήτησης ή ένα μενού πλοήγησης και ένας χάρτης ιστότοπου;
 3. Δοκιμάστε τις διαδρομές πρόσβασης τυχαία για να ελέγξετε τη λειτουργικότητά τους.

3. Σημειώσεις

 • Δεν απαιτείται τα ιεραρχικά μενού πλοήγησης να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα βαθύτερα επίπεδα της προσφοράς.
 • Για αυτό το σημείο ελέγχου, δεν έχει σημασία αν τα μενού πλοήγησης είναι προσανατολισμένα κατακόρυφα ή οριζόντια. Ωστόσο, θα πρέπει να προσδιορίζονται ως ανεξάρτητες περιοχές.
 • Ο συνδυασμός ιεραρχικού κύριου μενού και μενού υποπεριοχής είναι μια διαδρομή πρόσβασης.
 • Μια ιεραρχική διαδρομή πλοήγησης δηλαδή Ιχνηλάτηση (breadcrumb) έχει νόημα. Ωστόσο, δε θεωρείται ανεξάρτητη διαδρομή πρόσβασης επειδή επιτρέπει μόνο την πλοήγηση σε υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας σελίδων, αλλά όχι την πρόσβαση σε χαμηλότερα επίπεδα.
 • Για μικρούς ιστότοπους με λίγες μόνο σελίδες, οι οποίες συνδέονται όλες από την αρχική σελίδα, αυτό μετράει επίσης ως χάρτης ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρεται σαφώς ένας σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα σε όλες τις υποσέλιδες του ιστότοπου.
 • Για διαδοχικές διεργασίες, μπορεί να έχει νόημα να μην προσφέρεται περαιτέρω πλοήγηση εκτός από την πλοήγηση στα ακόλουθα και προηγούμενα βήματα διαδικασίας. Οι σελίδες της διαδικασίας έχουν νόημα μόνο εντός της συνολικής διαδικασίας και δε θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μεμονωμένα. Η έλλειψη πρόσθετων επιλογών πλοήγησης δεν πρέπει να θεωρείται αρνητικά εδώ.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση A11y WCAG 2.0

2.4.5 Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης

Προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές για την εύρεση περιεχομένου και ιστοσελίδων σε συνδεδεμένους ιστότοπους. Αυτό δεν ισχύει για σελίδες στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές

Πηγές

Ειδικά Οφέλη των πολλαπλών τρόπων εύρεσης πληροφοριών

Η παροχή μιας ευκαιρίας για πλοήγηση σε ιστότοπους με περισσότερους από έναν τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρίσκουν πληροφορίες πιο γρήγορα. Για χρήστες με χαμηλή όραση μπορεί να είναι πιο εύκολο να πλοηγηθούν στο σωστό μέρος του ιστότοπου χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό αναζήτησης, αντί να κάνουν κύλιση σε μια μεγάλη γραμμή πλοήγησης χρησιμοποιώντας μεγεθυντικό φακό οθόνης ή πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Ένα άτομο με γνωστικές δυσχέρειες μπορεί να προτιμά έναν πίνακα περιεχομένων ή έναν χάρτη ιστότοπου που παρέχει την επισκόπηση όλων των σελίδων του ιστότοπου αντί να διαβάζει και να διασχίζει πολλές ιστοσελίδες.

Ορισμένοι χρήστες μπορεί να προτιμούν να εξερευνούν τον ιστότοπο με διαδοχικό τρόπο, μετακινώντας από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα για να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες και τη διάταξη. Για άτομα με γνωστικούς περιορισμούς μπορεί να είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουν λειτουργίες αναζήτησης παρά να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα ιεραρχικής πλοήγησης που είναι δύσκολο να κατανοηθεί.

Πηγή: Multiple Ways: Understanding SC 2.4.5