#Σημείο ελέγχου 1.1.1(a) Εναλλακτικά κείμενα για στοιχεία ελέγχου

Τι ελέγχεται;

Τα γραφικά στοιχεία ελέγχου πρέπει να παρέχονται με εναλλακτικά κείμενα. Εναλλακτικά κείμενα για συνδεδεμένα γραφικά (μενού, λογότυπα) ή εικόνες teaser θα πρέπει να υποδεικνύουν τον στόχο του συνδέσμου. Τα εναλλακτικά κείμενα για γραφικά κουμπιά πρέπει να περιγράφουν την λειτουργία που ενεργοποιεί το κουμπί. Εάν χρησιμοποιούνται χάρτες εικόνων, οι περιοχές τους έχουν ουσιαστικά εναλλακτικά κείμενα.

Αυτό το σημείο ελέγχου καλύπτει επίσης συνδέσμους κειμένου που αντικαθίστανται με εικόνες φόντου χρησιμοποιώντας CSS. Είναι αντικείμενο απο το Σημείο ελέγχου 1.1.1(a) Εναλλακτικά κείμενα για στοιχεία ελέγχου.

Γιατί ελέγχεται;

Τα γραφικά δεν είναι προσβάσιμα για τυφλούς χρήστες ή για χρήστες που απενεργοποιούν τη φόρτωση γραφικών για ταχύτερη φόρτωση ιστοσελίδας. Το εναλλακτικό κείμενο (ή το κείμενο που έχει αντικατασταθεί από μια εικόνα φόντου μέσω CSS) παίρνει στη συνέχεια τη θέση του γραφικού και προορίζεται να το αντικαταστήσει.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει εάν χρησιμοποιούνται γραφικά ως στοιχεία ελέγχου (μενού, λογότυπα, εικόνες teaser ή κουμπιά).

2. Έλεγχος 2.1. Εμφάνιση των εναλλακτικών κειμένων των γραφικών
 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
 2. Προσδιορίστε στοιχεία ελέγχου (π.χ. οριζόντιες ή κάθετες γραμμές πλοήγησης, λογότυπο, banner, εικόνες teaser, γραφικά κουμπιά).
 3. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του επιπρόσθετου Web Accessibility Toolbar (Images > List Images) και ελέγξτε εάν τα στοιχεία ελέγχου έχουν ισοδύναμα εναλλακτικά κείμενα (δείτε επικεφαλίδα 2.4).
 4. Η λειτουργία (Images > Show Image Maps) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε εάν η σελίδα περιέχει χάρτες εικόνων. Εάν συμβαίνει αυτό, συνεχίστε με την επικεφαλίδα 2.2.
2.2. Εμφάνιση εικόνων χαρτών Εάν χρησιμοποιούνται χάρτες εικόνων:
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία (Images > Show Image Maps) του επιπρόσθετου Web Accessibility Toolbar για να ελέγξετε εάν υπάρχει ισοδύναμο εναλλακτικό κείμενο για κάθε σύνδεσμο και για τη συνολική εικόνα του χάρτη εικόνας. Αυτό είναι το στοιχείο περιοχής του χάρτη εικόνας δηλαδή ενεργή περιοχή. Δείτε επικεφαλίδα 2.4.

Το εναλλακτικό κείμενο για ολόκληρο τον χάρτη εικόνας πρέπει γενικά να περιγράφει τον χάρτη εικόνας. Ενώ, το εναλλακτικό κείμενο για τις ενεργές περιοχές (στοιχεία area) πρέπει να περιγράφει τους στόχους των συνδέσμων.

2.3. Εναλλακτικές λύσεις κειμένου για γραφικά φόντου

Τα γραφικά φόντου δεν έχουν χαρακτηριστικό alt. Επομένως, δεν μπορεί να αποθηκευτεί εναλλακτικό κείμενο μέσω του χαρακτηριστικού.

Ωστόσο, εάν ένα γραφικό φόντου αντικαταστήσει έναν σύνδεσμο κειμένου που υπάρχει στην πραγματικότητα στο HTML αρχείο, τότε αυτός ο σύνδεσμος κειμένου θεωρείται εναλλακτικός κειμένου για το γραφικό φόντου. Είναι δυνατόν με τη μέθοδος αντικατάστασης εικόνας CSS. Προαπαιτούμενο είναι να χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη μέθοδος αντικατάστασης εικόνας. Αλλά όχι μέσω της ιδιότητας CSS (display:none).

Βασική ρύθμιση στον Firefox
 1. Ξεκινήστε τον Firefox και ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου «Ρυθμίσεις» στο μενού «Εργαλεία». Επιλέξτε την καρτέλα «Περιεχόμενο» και επιλέξτε «Χρώματα» στην ενότητα «Γραμματοσειρές & Χρώματα».
 2. Στο παράθυρο διαλόγου «Χρώματα» στην περιοχή «Κείμενο και Φόντο», επιλέξτε ένα χρώμα ως χρώμα φόντου που συνήθως χρησιμοποιείται σπάνια για τη σχεδίαση σελίδας (π.χ. ανοιχτό ροζ ή πράσινο τόνο είναι κατάλληλο).
 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου με "OK".
Έλεγχος
 1. Ανοίξτε τη σελίδα στον Firefox.
 2. Στο επιπρόσθετο Web Developer Toolbar Disable > Disable Page Colors, επιλέξτε Απενεργοποίηση > Απενεργοποίηση χρωμάτων σελίδας.
 3. Ελέγξτε εάν τα γραφικά στοιχεία ελέγχου εξαφανίζονται. Αυτό συμβαίνει όταν ενσωματώνονται ως εικόνες φόντου.
 4. Εάν τα μη περιττά γραφικά στοιχεία ελέγχου είναι ενσωματωμένα ως εικόνες φόντου: Ελέγξτε εάν η εικόνα φόντου αντικαθιστά έναν σύνδεσμο κειμένου που υπάρχει στην πραγματικότητα στο HTML αρχείο. Η αντικατάσταση ενός κενού a στοιχείου χωρίς εσώκλειστο κείμενο με μια εικόνα φόντου αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστικό alt που λείπει ή είναι κενό.
 5. Εάν οι σύνδεσμοι κειμένου αντικατασταθούν εικόνες φόντου: Ελέγξτε ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την αντικατάσταση της εικόνας. Εάν χρησιμοποιείται display:none, αντιμετωπίζεται ως ανύπαρκτο ή κενό χαρακτηριστικό alt.
 6. Εάν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη μέθοδος αντικατάστασης εικόνας: Ελέγξτε εάν ο σύνδεσμος κειμένου αντιπροσωπεύει μια αντίστοιχη εναλλακτική λύση κειμένου για την εικόνα φόντου. Δείτε επικεφαλίδα 2.4.
2.4. Ισοδύναμα εναλλακτικά κείμενα

Αυτό που είναι κρίσιμο είναι ότι η σελίδα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν γραφικά, εικόνες ή αντικείμενα αντικατασταθούν από το αντίστοιχο εναλλακτικό κείμενο. Συνήθως αυτό σημαίνει:

 • Για γραφικά κειμένου, το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να επαναλαμβάνει το κείμενο του γραφικού αυτού.
 • Για τα σύμβολα, το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να περιγράφει το σύμβολο, αλλά μάλλον να το αντικαθιστά. Για παράδειγμα, εναλλακτικό κείμενο "Επικοινωνία" για ένα γραμματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται ως εικονίδιο για τη σελίδα επαφής.
 • Για αντικείμενα που δεν μπορούν να εμφανιστούν, το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να παρέχει μια σύντομη περιγραφή ή αναγνώριση. Επιπλέον, είναι λογικό ένα script να αξιολογεί εάν το αντικείμενο δεν μπορεί να εμφανιστεί λόγω απενεργοποιημένου JavaScript ή/και απενεργοποιημένου πρόσθετου και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο μήνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση, αρκεί επίσης εάν το αντικείμενο προσδιορίζεται στο άμεσο πλαίσιο με μια επικεφαλίδα, για παράδειγμα.
 • Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για συνδεδεμένες εικόνες:
  • Περιγραφή του στοιχείου που απεικονίζεται στο εναλλακτικό κείμενο. Εάν το στοιχείο που απεικονίζεται είναι σημαντικό και ο στόχος του συνδέσμου είναι καθαρός από αυτό. Για παράδειγμα, λογότυπο.
  • Ο στόχος του συνδέσμου στο εναλλακτικό κείμενο. Αλλά μόνο εάν το αντικείμενο που απεικονίζεται δεν είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, εικονογράφηση.
  • Περιγραφή του αντικειμένου που απεικονίζεται και ο προορισμός του συνδέσμου στο εναλλακτικό κείμενο. Αν και τα δύο είναι σημαντικά. Ο γενικός κανόνας είναι: τα εναλλακτικά κείμενα πρέπει να είναι σύντομα. Λεπτομερείς περιγραφές των σχημάτων δεν πρέπει να παρέχονται σε εναλλακτικό κείμενο, αλλά μάλλον στο πλαίσιο του σχήματος.

3. Σημειώσεις

3.1. Εναλλακτικά κείμενα για περιττές συνδεδεμένες εικόνες

Εάν μια εικόνα και ένας παρακείμενος σύνδεσμος κειμένου παραπέμπουν στον ίδιο στόχο, πρέπει να ελέγξετε εάν η εικόνα και το κείμενο περιλαμβάνονται στον ίδιο σύνδεσμο.

Εάν η εικόνα και το κείμενο βρίσκονται στον ίδιο σύνδεσμο, το εναλλακτικό κείμενο της εικόνας δεν πρέπει να επαναλαμβάνει το κείμενο του συνδέσμου. Ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας, το χαρακτηριστικό alt μπορεί στη συνέχεια να παραμείνει κενό ή να περιγράφει το περιεχόμενο που εμφανίζεται, ενώ το κείμενο του συνδέσμου περιγράφει τον σκοπό ή τον στόχο του συνδέσμου. Αυτό είναι το θέμα των σημείων ελέγχου κείμενα για αντικείμενα και γραφικά 1.1.1(b) και Κενά χαρακτηριστικά alt για γραφικά διάταξης 1.1.1(c).

Εάν η εικόνα και το κείμενο είναι δύο ανεξάρτητοι σύνδεσμοι προς τον ίδιο στόχο, τότε το χαρακτηριστικό alt δεν μπορεί να παραμείνει κενό. Επειδή τα κοινά προγράμματα ανάγνωσης οθόνης δε βασίζονται στη σωστή χρήση κενών χαρακτηριστικών alt, αντιμετωπίζουν τα κενά ή τα χαρακτηριστικά alt που λείπουν στα στοιχεία ελέγχου και διαβάζουν το όνομα αρχείου του γραφικού ή της διεύθυνσης URL του αρχείου προορισμού.

4. Αξιολόγηση

Δεν ικανοποιούνται πλήρως
 • Το εναλλακτικό κείμενο λείπει από τον σύνδεσμο προς την κορυφή της σελίδας ή από άλλο στοιχείο ελέγχου που είναι λιγότερο σημαντικό για τη χρήση της σελίδας.
 • Τα εναλλακτικά κείμενα είναι διφορούμενα, ασαφή ή εξαιρετικά εκτενή.
Δεν ικανοποιούνται
 • Το εναλλακτικό κείμενο για ένα σημαντικό στοιχείο ελέγχου λείπει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Περιεχόμενο χωρίς κείμενο

Για κάθε μη κειμενικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον χρήστη, πρέπει να παρέχεται ένα εναλλακτικό κείμενο που να πληροί τον σκοπό αυτού του περιεχομένου.

Δε χρειάζεται να παρέχονται εναλλακτικές λύσεις κειμένου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Είναι ένα στοιχείο ελέγχου ή ένα στοιχείο που δέχεται την είσοδο του χρήστη και έχει ένα αναγνωριστικό που περιγράφει τον σκοπό του.
 • Αυτά είναι μέσα εξαρτώμενα από το χρόνο και εναλλακτικές λύσεις κειμένου που περιέχουν ήδη τουλάχιστον μία περιγραφική εξήγηση του περιεχομένου εκτός κειμένου.
 • Πρόκειται για τεστ ή ασκήσεις που πρέπει να παρουσιάζονται σε μορφή μη κειμένου και εναλλακτικά κειμένου που περιέχουν ήδη τουλάχιστον μια περιγραφική εξήγηση του μη κειμενικού περιεχομένου.
 • Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν ορισμένες αισθητηριακές εμπειρίες και εναλλακτικές λύσεις κειμένου που περιέχουν ήδη τουλάχιστον μία περιγραφική εξήγηση του μη κειμενικού περιεχομένου.
 • Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ένα άτομο και όχι ένας υπολογιστής έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο. Βέβαια, και ότι το περιεχόμενο εκτός κειμένου επεξηγείται και περιγράφεται χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις κειμένου. Επίσης, ότι παρέχονται εναλλακτικά CAPTCHA με διαφορετικούς τρόπους εξόδου για διαφορετικούς τύπους αισθητηριακής αντίληψης.
 • Αυτά είναι καθαρά διακοσμητικά στοιχεία ή στοιχεία που εξυπηρετούν μόνο οπτικό design. Αλλά και το μη κειμενικό περιεχόμενο δεν είναι ορατό στον χρήστη. Επιπλέον, αυτά τα στοιχεία έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αγνοηθούν από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Διαφοροποίηση από άλλα σημεία ελέγχου

Τα συνδεδεμένα γραφικά πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε αυτό το σημείο ελέγχου. Αυτό ισχύει επίσης εάν τα γραφικά προορίζονται να μεταφέρουν άλλες πληροφορίες εκτός από πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό του συνδέσμου, όπως λογότυπα που συνδέονται με την αρχική σελίδα.

Η μόνη εξαίρεση: το γραφικό και το κείμενο δίπλα του είναι ένας σχετικός σύνδεσμος. Το εναλλακτικό κείμενο αναφέρεται μόνο στο γραφικό. Τα σημεία ελέγχου 1.1.1(b) «Εναλλακτικά κείμενα για γραφικά και αντικείμενα» ή 1.1.1(c) «Κενά χαρακτηριστικά alt για γραφικά διάταξης». πρέπει να εφαρμοστούν.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή
 • Guideline 1.1 Text Alternatives: Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language.
Κριτήριο επιτυχίας Τεχνικές Τεχνικές HTML Αποτυχίες

Ερωτήσεις σχετικά του σημείου ελέγχου

Δεν μπορεί το χαρακτηριστικό alt να μείνει κενό εάν χρησιμοποιηθεί ένα χαρακτηριστικό title με νόημα; Αυτό βγαίνει εύκολα στο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μου.

Είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό title, οι νεότεροι αναγνώστες οθόνης το εξάγουν αντί για ένα χαρακτηριστικό alt που λείπει. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλα τα κοινά βοηθήματα. Επομένως, η δοκιμή βασικά απαιτεί υλοποίηση συμβατή με τα πρότυπα σύμφωνα με τη HTML 5 και το WCAG 2.0:

 • Το χαρακτηριστικό alt προορίζεται να αντικαταστήσει το περιεχόμενο της εικόνας
 • Το χαρακτηριστικό τίτλος προορίζεται για πρόσθετες (μη ουσιώδεις) πληροφορίες
Γι' αυτό σημείο ελέγχου λέει η τεχνολογία WCAG 2.0 H33 :

Because of the extensive user agent limitations in supporting access to the title attribute, authors should use caution in applying this technique. For this reason, it is preferred that the author use technique C7 : Using CSS to hide a portion of the link text (CSS) or H30 : Providing link text that describes the purpose of a link for anchor elements (HTML).

Ένα άλλο σημείο που υπογραμμίζει τη σημασία του χαρακτηριστικού alt είναι η χρήση του με απενεργοποιημένες εικόνες. Ακόμα και αν τα εναλλακτικά κείμενα στην περιοχή του περιγράμματος της εικόνας δεν εμφανίζονται πλήρως σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης, αυτό είναι ακόμα καλύτερο από το να μην εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείτε title.

Το εναλλακτικό κείμενο περιγράφει το γραφικό, το κείμενο title περιγράφει τον στόχο συνδέσμου: Είναι αυτή η κατάλληλη λύση για γραφικούς συνδέσμους;

Αυτή η λύση προτάθηκε για περιπτώσεις στις οποίες το γραφικό δεν απεικονίζει απλώς τον στόχο συνδέσμου (γραφικό κειμένου). Επίσης, μπορεί να αντιπροσωπεύει τον στόχο συνδέσμου, αλλά να έχει ανεξάρτητη σημασία. Για παράδειγμα, σε teaser που αποτελούνται από κείμενο teaser και μια συνδεδεμένη εικόνα.

Η ιδέα είναι προφανής:

Ο βλέποντας χρήστης κάνει κλικ στην εικόνα γιατί υποψιάζεται ότι υπάρχει μια σελίδα πίσω από την εικόνα. Το περιγραφικό εναλλακτικό κείμενο αντικαθιστά την εικόνα. Ο τυφλός χρήστης, όπως και ο χρήστης με όραση, συμπεραίνει τον στόχο συνδέσμου από το (περιγραφόμενο) περιεχόμενο εικόνας. Εάν η περιγραφή εικόνας δεν καθιστά επαρκώς σαφές πού οδηγεί, ο χρήστης με όραση και τυφλός μπορεί να έχει πρόσβαση στις πρόσθετες πληροφορίες στο χαρακτηριστικό title.

Αλλά στην πράξη αυτό δεν λειτουργεί:

Οι ορατοί χρήστες δεν προσανατολίζονται στο περιεχόμενο της εικόνας, αλλά στη θέση τους. Όσον αφορά το περιεχόμενο, πολλές εικόνες teaser δεν είναι κατάλληλες για να πουν τίποτα σχετικά με τον στόχο συνδέσμου. Η σύνδεση με το θέμα του στόχου συνδέσμου είναι συχνά μόνο εν μέρει κατανοητή. Αλλά δε χρειάζεται να πείτε τίποτα για τον στόχο συνδέσμου. Ο στόχος συνδέσμου βρίσκεται στο κείμενο δίπλα του, δε χρειάζεται να το μαντέψετε από την εικόνα. Στην εικόνα γίνεται κλικ επειδή μπορεί να είναι πιο εύκολο να ενεργοποιηθεί και ο χρήστης γνωρίζει ότι οι εικόνες teaser συνήθως συνδέονται με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη ενότητα κειμένου.

Ωστόσο, για τον τυφλό χρήστη η σύνδεση μεταξύ της εικόνας και του (επακόλουθου) περιβάλλοντος συνήθως δεν είναι σαφής. Επομένως, θα έπρεπε πραγματικά να κάνει υποθέσεις σχετικά με το πού θα μπορούσε να οδηγήσει ένας σύνδεσμος που συνδέεται με την εικόνα που περιγράφεται. Και επειδή η εικόνα δεν έχει την αντίστοιχη σημασία, θα έπρεπε συνήθως να βασιστεί στις πληροφορίες στο χαρακτηριστικό τίτλου. Άρα δεν είναι συμπληρωματικά για αυτόν.

Επιπλέον, το χαρακτηριστικό τίτλος αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τα κοινά προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και υποστηρίζεται ελάχιστα. Το JAWS εξακολουθεί να διαβάζει μόνο τα περιεχόμενα του χαρακτηριστικού alt και του χαρακτηριστικού τίτλου εναλλακτικά.

Το χαρακτηριστικό τίτλος προορίζεται για πρόσθετες πληροφορίες. Οι πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό του συνδέσμου συνήθως δεν είναι πρόσθετες πληροφορίες επειδή δεν είναι εμφανείς από το περιεχόμενο της εικόνας. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει επομένως να περιγράφει τον στόχο σύνδεσης.

Πρέπει το χαρακτηριστικό alt και το χαρακτηριστικό title μιας εικόνας να περιέχουν το ίδιο περιεχόμενο;

Το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να αντικαταστήσει την εικόνα. Πολύ συχνά αυτό σημαίνει: το εναλλακτικό κείμενο λέει αυτό που φαίνεται.

Το χαρακτηριστικό title, από την άλλη πλευρά, προορίζεται για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εικόνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να πει από ποια πηγή προήλθε η εικόνα. Υπάρχουν πληροφορίες εκεί που δεν μπορείτε να βρείτε στην εικόνα.

Στην πραγματικότητα, είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση: οι εργασίες των χαρακτηριστικών είναι διαφορετικές, επομένως δε θα έπρεπε κανονικά να έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Υπάρχει όμως μια σημαντική εξαίρεση:

Σύμβολα ή χαρακτήρες χρησιμοποιούνται συχνά ως στοιχεία ελέγχου. Το νόημα τέτοιων εικόνων μπορεί να είναι ασαφές. Ο χρήστης δε βλέπει ακριβώς αυτό που εμφανίζεται ή δεν καταλαβαίνει τι υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει η εικόνα. Μια συμπληρωματική ετικέτα είναι χρήσιμη για αυτόν τον επισκέπτη. Τοποθετείται καλύτερα ως κείμενο δίπλα στην εικόνα, γιατί τότε είναι ορατή και στους χρήστες του πληκτρολογίου. Αλλά το χαρακτηριστικό title μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί επειδή η ετικέτα είναι συμπληρωματική (για τον ορατό χρήστη).

Οι συσκευές ανάγνωσης οθόνης εμφανίζουν το όνομα αρχείου του αρχείου εικόνας όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντικαθίστανται η έλλειψη εναλλακτικού κειμένου. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξέταση;

Όχι, τα ονόματα των αρχείων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο. Επειδή αυτή η διαδρομή πρόσβασης δεν είναι αξιόπιστη. Δεν εμφανίζουν όλα τα προγράμματα περιήγησης ή τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ονόματα αρχείων και η καταλληλότητα του ονόματος αρχείου ως βοήθημα πλοήγησης είναι μάλλον συμπτωματική.

Γενικά: Η καλή χρηστικότητα με ειδικά βοηθήματα δεν εγγυάται θετικό αποτέλεσμα του A11y WCAG Τεστ. Ο ιστότοπος βαθμολογείται θετικά εάν κάνει αυτό που του αναλογεί για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Το εργαλείο, από την άλλη πλευρά, είναι καλό εάν μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει κακές ιστοσελίδες. Εξασφαλίζει ότι ακόμη και ιστότοποι που δεν είναι χωρίς εμπόδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποιο τρόπο.

Πρέπει το εναλλακτικό κείμενο να λέει ότι είναι στοιχείο πλοήγησης;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Επειδή οι αναγνώστες οθόνης ή τα προγράμματα περιήγησης κειμένου καθορίζουν τη σχέση μεταξύ του εναλλακτικού κειμένου και του συνδέσμου ούτως ή άλλως. Εάν το εναλλακτικό κείμενο λέει ότι είναι στοιχείο πλοήγησης, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης παρέχει αυτές τις πληροφορίες δύο φορές.

Στο A11y WCAG Τεστ ωστόσο, μια αντίστοιχη πρόθεση στο εναλλακτικό κείμενο δεν αξιολογείται αρνητικά. Δεν είναι σχετική για την αξιολόγηση.

Πρέπει το εναλλακτικό κείμενο για γραφικά στοιχεία ελέγχου να λέει επίσης αυτό που απεικονίζεται;

Μερικές φορές αυτό συμβαίνει αυτόματα, όπως συμβαίνει με τα γραφικά κειμένου: εμφανίζεται ο στόχος σύνδεσης και η περιγραφή του αντικειμένου που εμφανίζεται δείχνει επίσης πού οδηγεί ο σύνδεσμος.

Είναι πιο δύσκολο με τα σύμβολα. Μπορεί να είναι σαφές στον ορατό επισκέπτη ποιος σύνδεσμος στοχεύει το σύμβολο που εμφανίζεται. Για έναν τυφλό επισκέπτη, ωστόσο, η διαδρομή μέσω του συμβόλου είναι λιγότερο οικεία είναι σίγουρα περίπλοκο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν η εικόνα δεν παρέχει επαρκώς σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον στόχο του συνδέσμου, θα πρέπει να αναρωτηθείτε: Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι εμφανίζεται; Πρέπει να εμφανίζεται κάτι στον επισκέπτη που βλέπει; Ή μήπως η εικόνα έχει στην πραγματικότητα μόνο το καθήκον να μεταφέρει τον στόχο σύνδεσης;

Πρώτο παράδειγμα: το λογότυπο ενός ιστότοπου συνδέεται με την αρχική σελίδα. Επομένως, χρησιμεύει ως στοιχείο ελέγχου, το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να υποδεικνύει τον προορισμό του συνδέσμου. Αλλά το ίδιο το λογότυπο είναι επίσης σημαντικό και πρέπει να εμφανίζεται στον επισκέπτη. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει επίσης να λέει αυτό που εμφανίζεται.

Δεύτερο παράδειγμα: το εικονίδιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρεται στη σελίδα επικοινωνίας του ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο που έχει σημασία (ή τουλάχιστον κυρίως) είναι η μεταφορά του προορισμού του συνδέσμου. Το εναλλακτικό κείμενο δεν χρειάζεται να λέει τι εμφανίζεται, μπορεί να περιοριστεί στον καθορισμό του στόχου συνδέσμου.

Τα ακόλουθα ισχύουν για την αξιολόγηση στο A11y WCAG Τεστ: Ο προορισμός του συνδέσμου πρέπει πάντα να αναφέρεται. Μερικές φορές το όνομα του αντικειμένου που απεικονίζεται είναι αρκετό, διαφορετικά ο προορισμός του συνδέσμου πρέπει να αναφέρεται ρητά. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο που απεικονίζεται απαιτούνται μόνο εάν η εικόνα προορίζεται να δείξει κάτι, δηλαδή εάν έχει περαιτέρω περιεχόμενο πληροφοριών.

Το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται επάνω αριστερά και συνδέεται επίσης με την αρχική σελίδα. Ποιο εναλλακτικό κείμενο είναι κατάλληλο;

Το εναλλακτικό κείμενο σε αυτήν την περίπτωση έχει δύο εργασίες: θα πρέπει να σημαίνει το λογότυπο και θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τον στόχο συνδέσμου. Σε αυτή τη βάση μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει με διάφορους τρόπους:

Η φωτογραφία δείχνει το λογότυπο της εταιρείας. Αυτό είναι και το πρωταρχικό του καθήκον. Ακόμη και για έναν τυφλό χρήστη, καλό είναι να γνωρίζει ότι η εταιρεία εμφανίζει το λογότυπό της στο site. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό του συνδέσμου δεν είναι απαραίτητες. Πού πρέπει να οδηγεί το λογότυπο ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων; Άρα το "Logo: ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων" θα πρέπει να βρίσκεται στο εναλλακτικό κείμενο.

Η εικόνα έχει δύο λειτουργίες. Εμφανίζει το λογότυπο της εταιρείας και χρησιμεύει ως σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα του ιστότοπου. Ο βλέποντας χρήστης δεν έχει πρόβλημα με αυτό· δεν θα εκπλαγεί αν κάνει κλικ στην εικόνα και καταλήξει στην αρχική σελίδα του ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων. Το ίδιο και ο τυφλός χρήστης. Ένας γραφικός σύνδεσμος που ονομάζεται ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων; Μάλλον δείχνει και παραπέμπει στον ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων. Με λίγα λόγια λοιπόν: “ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων” στο εναλλακτικό κείμενο!

Η εικόνα έχει δύο λειτουργίες. Εμφανίζει το λογότυπο της εταιρείας και χρησιμεύει ως σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα του ιστότοπου. Το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει επίσης να σημαίνει και τα δύο: "Λογότυπο: ΕχΕΔ - Κατασκευή προσβάσιμων ιστοτόπων - προς αρχική σελίδα".

Και οι τρεις εναλλακτικές υποστηρίζουν τον τυφλό επισκέπτη. Στη δοκιμή BITV, και οι τρεις εναλλακτικές θεωρούνται ως εκ τούτου κατάλληλες.