Σημείο ελέγχου 1.2.3 Περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων

Τι ελέγχεται;

Πρέπει να παρέχεται περιγραφή ήχου για περιεχόμενο οπτικού βίντεο που περιέχει πληροφορίες. Είναι αντικείμενο από αυτό το Σημείο ελέγχου 1.2.3 Περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων.

Γιατί ελέγχεται;

Η πλοκή των βίντεο μπορεί συχνά να παρακολουθηθεί αρκετά καλά ακόμα και χωρίς εικόνα. Για παράδειγμα, δε χρειάζεται να δείτε τον ομιλητή ενός ειδησεογραφικού προγράμματος για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αντίθετα, οι ταινίες μεγάλου μήκους και οι αναφορές περιέχουν συχνά αποσπάσματα στα οποία λέγονται λίγα και το περιεχόμενο μεταφέρεται μέσω της εικόνας.

Τώρα, για να μπορέσει ένας τυφλός θεατής να παρακολουθήσει την ταινία, πρέπει να του περιγράφονται τέτοια αποσπάσματα. Για αυτό χρησιμοποιείται η διαδικασία ακουστικής περιγραφής.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

 • Το σημείο ελέγχου (κριτήριο επιτυχίας 1.2.3) ισχύει εάν υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο με σύγχρονες εικόνες και κομμάτια ήχου και απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στην εικόνα για κατανόηση. Δηλαδή, περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων.
 • Τα βίντεο δε χρειάζονται περιγραφή ήχου εάν η εξέλιξη της εικόνας δεν μπορεί να εκφραστεί με λέξεις. Το σημείο ελέγχου τότε δεν ισχύει.
 • Η περιγραφή ήχου δεν είναι απαραίτητη εάν η σύγχρονη αντίληψη εικόνας και ήχου δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση του βίντεο ή εάν το βίντεο δεν έχει ηχητικό κομμάτι. Δείτε το σημείο ελέγχου δηλ. κριτήριο επιτυχίας 1.2.1 "Μόνο Ήχος και μόνο βίντεο".
 • Η περιγραφή ήχου μπορεί επίσης να παραλειφθεί για βίντεο που χρησιμεύουν μόνο ως εναλλακτικά μέσα σε περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο. Προσφέρονται εκτός από ένα κείμενο προκειμένου να μεταδοθεί το περιεχόμενο κειμένου σε διαφορετική μορφή. Αυτό ισχύει μόνο για βίντεο που δεν παρέχουν καμία πληροφορία πέρα από το περιεχόμενο του κειμένου. Τα οποία είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως εναλλακτικά μέσα για το κείμενο.
 • Τα βίντεο της νοηματικής γλώσσας δε χρειάζονται περιγραφή ήχου.

2. Ελέγξτε την ακουστική περιγραφή

Πραγματοποιείται έλεγχος οπτικής και ακοής.
 1. Προσδιορίστε τον τύπο της ολοκλήρωσης. Η περιγραφή ήχου μπορεί να προσφερθεί με διάφορους τρόπους:
  • Η περιγραφή ήχου περιλαμβάνεται ήδη στο κανονικό κομμάτι ήχου.
  • Προσφέρεται μια άλλη έκδοση του βίντεο με περιγραφή ήχου. Αυτή η έκδοση είναι υπό εξέταση. Πρέπει να προσφέρεται ένας λειτουργικός σύνδεσμος σε αυτήν την έκδοση στο άμεσο πλαίσιο του βίντεο, καθώς και ένας σύνδεσμος προς τα πίσω (ή η μετάβαση προς τα πίσω λειτουργεί μέσω του κουμπιού επιστροφής του προγράμματος περιήγησης).
  • Το βίντεο έχει ένα κομμάτι ήχου με δυνατότητα εναλλαγής με την περιγραφή ήχου. Αυτό το κομμάτι είναι επίσης εναλλαγή.
 2. Το βίντεο αναπαράγεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο ή σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που εξαρτάται από τη μορφή.
 3. Εάν υπάρχει μια περιγραφή ήχου, ακούγεται μια σύντομη ακολουθία της περιγραφής για να προσδιοριστεί τυχαία αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

3. Σημειώσεις

 • Όσον αφορά τις ενσωματώσεις του Flash Player, το JW-Player υποστηρίζει επί του παρόντος και υπότιτλους και περιγραφή ήχου. Το Flowplayer [https://flowplayer.org/] και το MALT Wiki Player υποστηρίζουν επίσης περιγραφή ήχου κατ' αρχήν, αλλά το πρώτο δεν είναι λειτουργικό με πληκτρολόγιο στην τυπική διαμόρφωση και το δεύτερο δεν διαθέτει παραδείγματα υλοποίησης μέχρι στιγμής.
 • Το Quicktime υποστηρίζει μόνο την ενεργοποίηση πρόσθετων soundtrack στην επί πληρωμή έκδοση Pro.
 • Το Windows Media δεν υποστηρίζει περιγραφές ήχου με δυνατότητα περιστροφής.
 • Στο RealPlayer, το πρόσθετο κομμάτι ενεργοποιείται αυτόματα εάν έχει ενεργοποιηθεί στις προτιμήσεις.

4. Αξιολόγηση

Δεν ικανοποιείται πλήρως

Παρόλο που δεν προσφέρεται περιγραφή ήχου, το περιεχόμενο εικόνων που περιέχει πληροφορίες περιλαμβάνεται πλήρως στην προσφερόμενη μεταγραφή.

Υποτίμηση του συνολικού αποτελέσματος

Η υποτίμηση είναι απαραίτητη εάν το περιεχόμενο εικόνας ενός βίντεο χωρίς περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων είναι κεντρικής σημασίας για τη χρήση του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης λόγω της μη προσβασιμότητας του βίντεο.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση A11y WCAG 2.0

Προκαταρκτικό κείμενο του A11y WCAG 2.0, προσχέδιο από τον Μάιο του 2010 Διατύπωση 1.2.5 Περιγραφή ήχου

Πρέπει να παρέχεται περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων για όλο το προεγγεγραμμένο περιεχόμενο βίντεο των συγχρονισμένων μέσων. Αυτό δεν ισχύει για εναλλακτικά μέσα για κείμενο, τα οποία επισημαίνονται σαφώς ως τέτοια.

Σημείωση: Στο Επίπεδο Α, το WCAG 2.0 επιτρέπει επίσης μια εναλλακτική λύση πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις ως εναλλακτική στην περιγραφή ήχου. Αυτό αντιστοιχεί στην απαίτηση BITV 2 "1.2.3 Περιγραφή ήχου ή εναλλακτική λύση πολυμέσων", μια απαίτηση που γίνεται αυστηρότερη από την επίσης ισχύουσα απαίτηση επιπέδου AA 1.2.5, η οποία απαιτεί περιγραφή ήχου. Εφόσον το BITV 2 συνδυάζει τα επίπεδα WCAG A και AA στο Prio 1, η απαίτηση 1.2.3 είναι στην πραγματικότητα περιττή.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήρια γραμμή Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές SMIL τεχνικές

Διάφορες πηγές

Προσβάσιμη ενσωμάτωση των περιεχόμενων απο βίντεο αρχεία με το JW FLV Player:
Making Video Accessible

Τεχνικές για την περιγραφή ήχου:
Standard techniques in audio description (Joe Clark)