Συνεισφορά στην ισότητα των ανθρώπων

Ηθικό Webdesign, απόδειξη υψηλής προσβασιμότητας και ποιότητας

Εισαγωγή ως προς την «Συνεισφορά στην ισότητα των ανθρώπων»

„Έγκυρο“ και „σωστό“ είναι οροι που κάθε σχεδιαστής ιστοσελίδων επιθυμεί να διεκδικήσει για τις αποφάσεις του. Γεγονός είναι ότι τους ορους „έγκυρο“ και „σωστό“, χρησιμοποιήμουμε μεσα απο τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες μας. Λοιπόν, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τους όρους, τους κανόνες και το ήθος των σχεδιαστών ή ακόμη και ομάδων δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε ολόκληρη την κοινότητα σχεδιαστών.

Η ηθική κανει την αξιολόγηση των όρων και κανόνων μεσω απόστασης δυνατόν αλλα και στην "συζήτηση" εμπρος και πίσω, στοχεύοντας την αναπτύξη γενικού πρότυπου. Σε γενικές γραμμές - και ειδικά σε περιπτώσεις σύγκρουσης - το ΕχΕΔ [Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο]. Tο οποίο πρέπει να αποτελέσει τη βάση, στην ανάπτυξη ιστοτόπων. Προωθεί τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης. Γιατι μόνο οι ειδικοί τεχνικοί αναλυτές, που διαθέτουν τεχνογνωσία στις τεχνολογίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και την προσβασιμότητα, μπορούν να αξιολογήσουν και να παράσχουν λεπτομερή σχόλια και συμβουλές με βάση τα ευρήματά τους.

Επιπλέον ανοίγει τον δρόμο για μια λύση που στοχεύει το μελλοντικό προσανατολισμό. Η συμμόρφωση με το ΕχΕΔ [Επικοινωνήστε χωρίς εμπόδια στο Διαδίκτυο] ειναι εφαρμόσμενη ηθική. Δεν κανει μαγικές λύσεις δυνατόν, ούτε υποστηρίζει την "καλή συνείδηση".

Επομένως, ο στόχος της ειναι να βοηθήσει τον σχεδιαστή στην ανάλυση και αξιολόγηση της δουλειάς του. Επίσης, πρέπει διαφορετικές προτάσεις να εξεταστούν, μόνο ετσι μπορεί να βρεθεί από ηθική άποψη η καλύτερη δυνατή λύση για τον προσβάσιμο ιστότοπο.

Επίπεδα ηθικής κρίσης

 1. Περιγραφή προβλήματος:
  • Ποια είναι τα επίμαχα σημεία;
  • Πώς μπορείτε να τα διαφοροποιήσετε;
  • Ποιος έχει συμφέροντα και ποια αυτά;
 2. Ανάλυση Κατάστασης:
  • Ποιοι νόμοι, υποχρεώσεις και προσδοκίες πρέπει να ληφθούν υπόψη;
  • Επιτρέπει η συγκεκριμένη περιγραφή της κατάστασης μια κοινή άποψη "απο εξω";
 3. Έλεγχος των αξιών:
  • Ποιες ηθικές αξίες και κανόνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές;
  • Ποιες είναι γενικεύσιμες;
  • Σε ποιες θέλουμε να δωσουμε ιδιαίτερη έμφαση;
 4. Επιλογές δράσης:
  • Ποιες είναι οι επιλογές δράσης (συμπεριλαμβανομένων των ανεπιθύμητων και των επιθυμητών);
  • Ποιες μπορουν να πραγματοποιηθούν;
  • Τι νομίζετε για τις συμφωνημένες αξίες;
 5. Απόφαση:
  • Λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη κατάσταση, τις συμφωνημένες αξίες και τις συνέπειες της δράσης, δημιουργείται μια καλά εδραιωμένη ιεράρχηση των επιλογών δράσης.
 6. Έλεγχος:
  • Μπορεί η καθορισμένη επιλογή να εφαρμοστεί;
  • Είναι εύλογος ο συλλογισμός;
  • Έχουν ληφθεί όλοι οι παράγοντες υπόψη;
  • Εμπλέκονται παράνομα συμφέροντα;
Σύνοψη

Ο σχεδιασμός ενος ιστοτόπου υπο ηθικών αξιών βοηθά όλους τους χρήστες να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ευκολότερα το περιεχόμενο ιστοσελίδων. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που επωφελούνται ιδιαίτερα. Εκτός από τα άτομα με κατώτερη εκπαίδευση ή άλλη μητρική γλώσσα, ιδιαίτερα άτομα με γνωστικές δυσχερίες ή προβλήματα ακοής. Έτσι ειναι δυνατόν να προστατευθεί η πρόσβαση σε ιστότοπους για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ. Και τελικά μια απόδειξη υψηλής προσβασιμότητας και ποιότητας ενος ιστοτόπου.