Ήθος ως κριτήριο ποιοτικού Webdesign

Ηθικό Webdesign για το σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοτόπων

Εισαγωγή προς «Ήθος ως κριτήριο ποιοτικού Webdesign»

Πολλοί είναι οι παράμετροι, οι οποίοι επηρεάζουν τη στάση που διατηρεί ένας δημιουργός ιστοτόπων έναντι σε έναν ηθικό προβληματισμό. Η διατύπωση του ηθικού διλήμματος, οι απαιτήσεις των πελατών, οι κοινωνικές συνθήκες. Αλλά και το γεωγραφικό, το τεχνολογικό και το πολιτισμικό περιβάλλον.

Διαμορφώνουν αναλόγως τη συμπεριφορά του δημιουργού απέναντι στο όποιο ηθικό ζήτημα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη στάση που θα διατηρήσει ο δημιουργός ιστοτόπων απέναντι σε κάθε ηθικό δίλημμα που προκύπτει, διαδραματίζει η ελευθερία.

Κύριο περιεχόμενο προς «Ήθος ως κριτήριο ποιοτικού Webdesign»

Από την έναρξη του πρότυπου προσβασιμότητας BITV [Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung] (Γερμανική έκδοση του πρότυπου WCAG - Web Content Accessibility Guidelines) το 2002, ο σχεδιασμός των προσβάσιμων ιστοτόπων έλαβε ισχυρή ώθηση (στη Γερμανία).

Αυτο, ομως μπορεί μόνο να πετύχει αν η ταξινόμηση του τυπικού χρήστη και εκείνου με ή χωρίς αναπηρίες αλλοιωθεί. Επομένως, πρέπει οι ιστότοποι να έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά. Γενικότερα, εξασφαλίζουν τη ισότιμη πρόσβαση απο όλους τους χρήστες σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.

Η προσβασιμότητα είναι από την εφαρμογή του νόμου περί ισότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πλέον και των σχεδιαστών ιστοτόπων γνωστός ορος: Μέχρι το 2002, ο προσβάσιμος σχεδιασμός θεωρείται σχεδόν αποκλειστικά ως μια πρόκληση στην αρχιτεκτονική και στο τομέα δημοσίων έργων.

Ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστότοπων αποφασίζει επίσης για πολλές ομάδες αν μπορούν να κάνουν χρήση του διαδικτύου και έτσι να εκπροσωπούν πιθανούς πελάτες για τους πάροχους υπηρεσιών.

Η προσβασιμότητα προσφέρει επίσης μεγάλα πλεονεκτήματα στους πάροχους πληροφοριών: Προσβάσιμες κατασκευασμένες ιστοσελίδες φορτώνονται πιο γρήγορα, η διαχείρηση και η χρήση τους ειναι ευκολότερη. Λοιπον, οχι μόνο οι πωλητές επωφελούνται από την προσβασιμότητα, αλλά και οι χρήστες - με ή χωρίς ειδικές ανάγκες.

Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστοσελίδων είναι μόνο καποιο δείγμα ανθρωπιάς; Οχι, βέβαια. Μέν επιτρέπουν προσβάσιμες τεχνολογίες πληροφοριών στα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι τόσο σημαντικές σήμερα, αλλα πανω από όλα, πρόκειται για εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται και καταναλώνουν.

Σύνοψη

Ο νόμος για την ισότητα σχετικά ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και η ανθρώπινη ηθική απαιτεί το σχεδιασμό προσβάσιμων ιστοτόπων . Αυτό σημαίνει ότι κείμενα, εικόνες, ήχοι κ.λπ. θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα χωρίς διακρίσεις. Η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται στον παραπάνω κατάλογο, αλλά επεκτείνεται σε όσους αντιμετωπίζουν μόνιμη, προσωρινή ή περιστασιακή αναπηρία. Η κατάσταση της αναπηρίας αναφέρεται σε κάποιον που μπορεί να βιώνει ένα όριο που βασίζεται στην τρέχουσα εμπειρία.

Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να είναι περιστασιακά μονόχειρας αν οδηγάει. Η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους χρήστες που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία εμποδίων. Λόγο αυτου δημιουργούνται για τον σχεδιαστή νέες δυνατότητες, γεγονός που ανεβάζει την ποιότητα των ιστοσελίδων.