Αξιόπιστη εξάσκηση της υπηρεσίας

Από τη διαβούλευση στο σχεδιασμό έως την εκτέλεση.

Εισαγωγή προς «Αξιόπιστη εξάσκηση της υπηρεσίας»

Γνωρίζουμε ότι η "κακή" δουλειά δε μπορεί να εξαλειφθεί. Θα υπάρχει πάντοτε, αφού είναι συνυφασμένη με τη θνητή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να πεισθεί ο πελάτης να σκέφτεται και να ενεργά έτσι, ώστε να έχει τον τελικό χρήστη στη εστίαση του.

Πολύ περισσότερο, ακόμη και αν το γνωρίζει, δεν είναι καθόλου εύκολο ότι θα μπορέσει και θα θελήσει να πράττει πάντοτε αυτό που θεωρεί "ηθικά" σωστό.

Κύριο περιεχόμενο προς «Αξιόπιστη εξάσκηση της υπηρεσίας»

Η πολύπλοκη δουλειά ενος δημιουργού ιστοτόπων μπορεί να εχει ως αποτέλεσμα μόνιμη κατάσταση άγχους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν εργάζετε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πολλοί είναι οι παράμετροι, οι οποίοι επηρεάζουν τη στάση που διατηρεί ένας δημιουργός ιστοτόπων έναντι σε έναν ηθικό προβληματισμό. Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και ζωτικής σημασίας και επιτακτική.

Μόνο ενας δρόμος απομένει, για να επιτύχει κανείς τον στόχο. Πρέπει να προσπαθήσει να φύγει από τη θνητή φύση του. Βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Να αποφεύγει κανείς την πονηρία και το κακό και να ενεργά ενάρετα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνεται, για να δίνει την εντύπωση στην πελατεία ότι είναι καλός δημιουργός ιστοτόπων. Αυτά συνιστούν υποκρισία. Η προσεκτική δουλειά, στην υπηρεσία του πελάτη, δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε τον εαυτό μας (προσωπικά και τεχνικά).

Ο πελάτης δεν κατανοηεί την πολυπλοκότητα ενός ιστότοπου. Οι απαραίτητες δεξιότητες ενός σχεδιαστή ιστοτόπων του είναι άγνωστες οπως και οι απαραίτητες προσπάθειες για να μείνει ανταγωνίσιμος στο ταχύτερα μέσο της εποχής μας. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τον πελάτη. Ένας ιστότοπος είναι παρόμοιος με μια επαγγελματική κάρτα πολλών σελίδων της εταιρείας του στο Διαδίκτυο.

Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο: δεν χρειάζεται απλώς να εξυπηρετεί τους πελάτες του, δημιουργεί ιστοτόπους ειδικά για τους επισκέπτες του πελάτη του. Η δημιουργία ιστοτόπων λειτουργεί υπό πίεση, επειδή οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό ιστοτόπων είναι πολλαπλές. Ακριβώς εξαιτίας αυτού, αποτελεί η προσεκτική εργασία προϋπόθεση για να πείσει τον πελάτη για την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές του.

Σύνοψη

Το έργο του δημιουργού ιστοτόπων είναι πολύπλοκο, οπως και οι απαιτήσεις του πελάτη. Αλλά και του απευθυνόμενο κοινού του. Ιδίως οταν σχετίζεται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τώρα, τα ΑμεΑ [άτομα με ειδικές ανάγκες] χρησιμοποιούν βοηθητικές τεχνολογίες, όπως λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, πληκτρολόγιο braille, λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης κ.α. Συνεπώς, πρεπει να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του.

Τώρα, τη βάση σχηματίζει το WCAG, στην επίκαιρη έκδοση 2.2 (7 Οκτωμβριου 2023). Είναι ευρέως αποδεκτό ως οι βασικές οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας προσβάσιμων ιστότοπων. Ο δημιουργός υιοθετεί σταθερά το WCAG 2.2 ως πρότυπο προσβασιμότητας για τις ιστοσελίδες των πελατών.

Αυτο απαιτεί σύγχρονο τρόπο σκέψεως και δράσεως και βέβαια „αξιοπίστη εργασία“. Λόγο αυτού ειναι η αξιοπίστη εξάσκηση της υπηρεσίας του δημιουργού ιστοτόπων προϋπόθεση για τον προσβάσιμο ιστότοπο και την μακρόχρονη ανυσιμότητα του.