#Σημείο ελέγχου 2.3.1 Τρία φλας ή κατώτερο όριο

Τι ελέγχεται;

Η σελίδα δεν περιέχει στοιχεία που αναβοσβήνουν περισσότερες από τρεις φορές σε διάστημα ενός δευτερολέπτου. Αυτό είναι αντικείμενο από το Σημείο ελέγχου 2.3.1 Τρία φλας ή κατώτερο όριο.

Γιατί ελέγχεται;

Σε άτομα με επιληψία, το παρατεταμένο τρεμόπαιγμα σε συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις.

Πώς ελέγχεται;

1. Εφαρμογή του σημείου ελέγχου

Το σημείο ελέγχου ισχύει πάντα.

2. Έλεγχος

Υπάρχει περιεχόμενο που τρεμοπαίζει στον ιστότοπο και δε σταματά να τρεμοπαίζει μετά από τρεις ακολουθίες το αργότερο;

Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το WCAG 2.0 Formel 1 για την εκτίμηση του μεγέθους της περιοχής που τρεμοπαίζει.

3. Σημείωση για την υποτίμηση

Εάν η σελίδα περιέχει μεγαλύτερα στοιχεία που τρεμοπαίζουν, το συνολικό αποτέλεσμα του ελέγχου θα υποβαθμιστεί. Το τρεμόπαιγμα προκαλείται από το χρώμα ή το σχέδιο μιας περιοχής που αλλάζει τουλάχιστον 4 φορές το δευτερόλεπτο.

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου

Διατύπωση του A11y

2.3.1 Αναβοσβήνει τρεις φορές; Πτώση κάτω από τις οριακές τιμές.

Οι ιστοσελίδες δεν περιέχουν στοιχεία που αναβοσβήνουν περισσότερες από τρεις φορές σε διάστημα ενός δευτερολέπτου. Εκτός εάν το φλας είναι κάτω από το όριο "γενικό φλας" ή "κόκκινο φλας".

Ταξινόμηση του σημείου ελέγχου σύμφωνα με το WCAG 2.0

Κατευθυντήριες γραμμές Κριτήρια επιτυχίας Τεχνικές Γενικές τεχνικές

Πηγές

Το WCAG 2.0 για τα κατώφλια γενικού φλας και κόκκινου φλας.

Ένα φλας ή μια ακολουθία εικόνων που αλλάζει γρήγορα είναι κάτω από το όριο. Δηλαδή, το περιεχόμενο περνάει, εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια ικανοποιείται.

  1. Δεν υπάρχουν περισσότερες από τρεις γενικές αναλαμπές ή/και όχι περισσότερες από τρεις κόκκινες αναλαμπές. Σε οποιαδήποτε περίοδο ενός δευτερολέπτου.
  2. Η συνδυασμένη περιοχή των φλας που εμφανίζονται ταυτόχρονα δεν καταλαμβάνει συνολικά 0,006 στεράδια. Σε οποιοδήποτε οπτικό πεδίο 10 μοιρών στην οθόνη (25% από οποιοδήποτε οπτικό πεδίο 10 μοιρών στην οθόνη) σε τυπική απόσταση θέασης.
ΠΟΥ:
  • Ένα γενικό φλας ορίζεται ως ένα ζεύγος αντίθετων αλλαγών στη σχετική φωτεινότητα 10% ή περισσότερο της μέγιστης σχετικής φωτεινότητας. Βέβαια, όπου η σχετική φωτεινότητα της πιο σκοτεινής εικόνας είναι κάτω από 0,80. Επίσης, όπου "ένα ζεύγος αντίθετων αλλαγών" είναι μια αύξηση που ακολουθείται από μια μείωση ή μια μείωση ακολουθούμενη από μια αύξηση.
  • Και μια κόκκινη αναλαμπή ορίζεται ως οποιοδήποτε ζεύγος αντίθετων μεταβάσεων που περιλαμβάνουν ένα κορεσμένο κόκκινο.
Πηγή: Three Flashes or Below Threshold: Understanding SC 2.3.1 Το WCAG 2.0 για διάκριση μεταξύ Blinking και flashing.

Σημείωση: Οι όροι "Blinking" και "flashing" μπορεί μερικές φορές να αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο.

  • Ο όρος "Blinking" αναφέρεται σε περιεχόμενο που προκαλεί πρόβλημα απόσπασης της προσοχής. Το αναβοσβήσιμο μπορεί να επιτραπεί για μικρό χρονικό διάστημα, εφόσον σταματά (ή μπορεί να διακοπεί).
  • Ο όρος "flashing" αναφέρεται σε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει κρίση (αν είναι πάνω από 3 ανά δευτερόλεπτο και αρκετά μεγάλο και φωτεινό). Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο ή μπορεί να προκαλέσει κρίση. Και η απενεργοποίηση του φλας δεν είναι επίσης μια επιλογή, καθώς η κατάσχεση θα μπορούσε να συμβεί πιο γρήγορα από ότι οι περισσότεροι χρήστες θα μπορούσαν να το απενεργοποιήσουν.
  • Το αναβοσβήσιμο συνήθως δε συμβαίνει σε ταχύτητες 3 ανά δευτερόλεπτο ή περισσότερο, αλλά μπορεί. Εάν το αναβοσβήσιμο εμφανίζεται ταχύτερα από 3 ανά δευτερόλεπτο, θα θεωρείται επίσης φλας.
Πηγή: Pause, Stop, Hide: Understanding SC 2.2.2